Przegląd prasy

Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie

28 czerwca 2006

PKP Polskie Linie Kolejowe pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po raz kolejny zainicjowały 28 czerwca br. kampanię społeczną mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych poprzez przypomnienie kierowcom o zasadach zachowania się w tych miejscach. Organizatorzy zwracają uwagę, że ponad 97% wypadków na przejazdach kolejowych powodują nieostrożni kierowcy. W latach 2000-2005 na przejazdach doszło do 1567 wypadków, w których zginęło ponad 258 osób, a 687 zostało rannych. Kampania promująca zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych zorganizowana w ubiegłym roku przyniosła efekty. Ilości wypadków w tych miejscach spadła o 23%, a liczba ofiar o ponad 70%. Warto podkreślić, że podobne akcje prowadzone były w wielu krajach na świecie, m.in. w USA, Japonii i na Słowacji i zaowocowały nawet trzykrotnym zmniejszeniem ilości wypadków. Dojeżdżając samochodem do przejazdu kolejowego należy uświadomić sobie, że droga hamowania pociągu jadącego z prędkością 100 km/h wynosi co najmniej 700 metrów. Przepisy związane z przejazdami i sposobem postępowania przy ich przekraczaniu zawarte są w: rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr 33 poz.144), Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. “Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. Nr 98 poz. 602) oraz rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002 r. “W sprawie znaków i sygnałów drogowych”.

Droga hamowania pociągu jadącego z prędkością 100 km/godz. wynosi co najmniej 700 metrów. W sytuacji nagłego wtargnięcia samochodu na tory, maszynista nie ma szans na zahamowanie.