Przegląd prasy

Bezpłatnie szkolą diagnostów

7 października 2006

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku rozszerza zakres prowadzonych szkoleń, zaprasza na: "Szkolenie diagnostów szansą na nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem", dla pracowników pracujących w branżach restrukturyzowanych w województwie podlaskim, do których zalicza się transport, szkolnictwo, m.in. ośrodki szkolenia kierowców. Szkolenie jest bezpłatne, w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Rekrutacja trwa do końca października 2006.

Słowa kluczowe diagnosta WORD