Przegląd prasy

Bezpłatnie szkolą porządkowych pielgrzymek

20 czerwca 2009

W Łomży już szkolą obsługę pielgrzymek: Szkolenia dla porządkowych kierujących przemarszem pielgrzymów na Jasną Górę zorganizowano w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży. Egzaminatorzy WORD i policjanci z ruchu drogowego uczą osoby odpowiedzialne za przemarsz XXV Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, która wyruszy w trasę na początku sierpnia, jak kierować ruchem podczas przemarszu kilkusetosobowej grupy. - Kolumna pieszych porusza się od drodze jak pojazd – czy tego chcemy czy nie – mówił do uczestników szkolenia Mirosław Korsan, egzaminator WORD w Łomży prowadzący zajęcia. W pierwszym szkoleniu porządkowych pielgrzymki uczestniczy ponad 30 osób, które już za nieco ponad miesiąc mają czuwać nad bezpieczeństwem przemarszu łomżyńskich pątników. Wśród szkolących się jest także kilkunastu księży. Szkolenia obejmuje wykłady z przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na drodze, oraz zajęcia praktyczne na skrzyżowaniach Łomży. Wszystko kończy specjalny egzamin z częścią teoretyczną i praktyczną. To pierwsza grupa porządkowych i przewodników łomżyńskiej pielgrzymki szkolących się w WORD-zie. W sumie, przed wymarszem pątników na trasę szkolenie takie blisko sto osób.

585f56dbac7dbfd0129aa66d1d082b79b14c640b (303-5)

fd564608fbcb4a9a1b706e698f5df2aec22d411d (303-6)

^ W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży

Podobnie w Gdańsku. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego do końca czerwca br. przeszkoli około 150 osób wytypowanych przez organizatorów pielgrzymek. Szkolenia te dla uczestników będą bezpłatne, a koszt ich przeprowadzenia pokryje ze swych środków Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działająca przy marszałku województwa pomorskiego.

Gratis w Bydgoszczy i Włocławku - Tadeusz Kondrusiewicz, dyrektor WORD-u w Bydgoszczy, rozmawiał o tym z biskupem Janem Tyrawą, ordynariuszem diecezji bydgoskiej. - Zgodziłem się na darmowe przeszkolenie jedynie 25-osobowej grupy - wyjaśnia dyrektor. - Wszelkie inne szkolenia będą płatne. Tadeusz Kondrusiewicz wyjaśnia, że wkład WORD-u w szkolenie obsługi pielgrzymek sprowadza się do udostępnienia sal i pomocy wykładowych. Samym szkoleniem zajmą się policjanci ruchu drogowego. - Szkolenie obejmie 30 osób i będzie darmowe. Koszty, a wynoszą one 300 złotych od osoby, poniesie nasz ośrodek - wyjaśnia Jarosław Chmielewski, dyrektor WORD we Włocławku.

W Toruniu za 5 złotych? - Skontaktuję się z kurią biskupią i zapytam jakie są jej potrzeby - deklaruje Marek Staszczyk, dyrektor WORD w Toruniu. - Swoje zdanie wyrazili już minister spraw wewnętrznych i marszałek województwa, a moją rolą jest znalezienie zgodnego z prawem rozwiązania. Zdaniem dyrektora, można wprowadzić symboliczną opłatę - 5 zł.