Przegląd prasy

Bierne bezpieczeństwo kierowcy

Autor: Rzeczpospolita

18 października 2005

Skrzyżowania to - jak potwierdziły testy - najbardziej niebezpieczne miejsca w miastach (60 proc. wypadków). "Rzeczpospolita" informuje, iż firmy samochodowe pracują nad zaawansowanymi systemami zwiększania bezpieczeństwa biernego kierowcy i pasażerów na skrzyżowaniach. "Jednym z nich jest prototyp systemu wideo, który rozpoznaje groźne sytuacje na krzyżówkach, pod światłami, na zakrętach. System składa się z kamery (za przednią szybą) pokazującej obraz sytuacji, ale z odległością do innych poruszających się użytkowników drogi. Komputer przetwarza dane i ostrzega kierowcę optycznie, akustycznie, a w końcu lekkim użyciem hamulca."