Przegląd prasy

BRD a niechciani użytkownicy dróg

18 października 2007

Podczas III Forum Polskiego Kongresu Drogowego, zorganizowanego pod patronatem Ministra Transportu Jerzego Polaczka, odbyła się konferencja Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego a Niechciani Użytkownicy Dróg”. Spotkanie przebiegało w dwóch panelach tematycznych: “Jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego?” oraz “Komfortowe i bezpiecznie podróże rowerowe w Polsce”. Gospodarzem konferencji był Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Grzegorczyk, który przedstawił aktualną politykę państwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podsumował dotychczasowe działania KRBRD. “Na polskich drogach giną tysiące ludzi. Nie wystarczy poprawić infrastrukturę transportową. Nadal głównym czynnikiem wysokiej liczby wypadków jest czynnik ludzki, czyli niska kultura jazdy i powszechne lekceważenie przepisów ruchu drogowego - zwłaszcza tych dotyczących prędkości jazdy, zakazu jazdy po spożyciu alkoholu i obowiązku stosowania urządzeń ochronnych podczas jazdy samochodem” – powiedział Andrzej Grzegorczyk. Problematykę niechronionych uczestników ruchu drogowego zrelacjonował przedstawiciel Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Policji podinspektor Leszek Gontarczyk. Referat wygłosił również Janusz Popiel, prezes Alter Ego - Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. Organizacja ta funkcjonuje na zasadzie wolontariatu. Pomaga ustalić rzeczywiste okoliczności zdarzenia, dochodzić odszkodowań od zakładów ubezpieczeń sprawców (z ubezpieczenia OC), skorzystać z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W drugiej części konferencji, poświęconej komfortowym i bezpiecznym podróżom rowerowym w Polsce, uczestnikom przedstawiono prezentację Projektu Sieciowego "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza" w ramach Ogólnopolskiego Programu “VeloPoland”. Program ten przewiduje budowę tras, dróg i ścieżek rowerowych wraz z budową, rozbudową, modernizacją oraz adaptacją obiektów pod infrastrukturę baz - centrów turystycznych, służących propagowaniu aktywności fizycznej i wpisujących się w ogólnoeuropejski nurt wykorzystywania przyjaznych środowisku środków transportu.