Przegląd prasy

Budowa dróg ekspresowych i autostrad w 2006 r.

1 stycznia 2007

W 2006 r. prowadzone były roboty na 1206,5 km dróg, które nie zostały jeszcze przekazane do odbioru i są w budowie – jak informuje Ministerstwo Transportu - w tym:

164,7 km - autostrady

356,2 km - drogi ekspresowe

152,9 km - obwodnice

532,7 km - wzmacnianie nawierzchni.

Program budowy dróg ekspresowych i autostrad oraz rozwoju i modernizacji sieci dróg krajowych jest priorytetem rządu. Ministerstwo Transportu w 2006 r. opracowało realny wieloletni rządowy program budowy dróg i autostrad w Polsce. W związku z brakiem projektów inwestycji przygotowanych do realizacji, po zakończeniu prac resortowych nad programem, podjęto działania jak najszybszego przygotowania nowych inwestycji do realizacji. W 2007 r. pojawią się kolejne efekty prac (w postaci przygotowywanych i rozstrzyganych przetargów na wybór wykonawców oraz podpisywanie umów z koncesjonariuszami) nad jak najszybszym przygotowaniem nowych inwestycji i rozpoczęciem realizacji opracowanego przez resort w 2006 r. programu. Ponadto będą kontynuowane inwestycje finansowane z obowiązującego programu SPOT, Funduszu Spójności oraz z KFD. Wszystko to składa się na ogromny program poprawy infrastruktury drogowej, dzięki któremu w stosunkowo krótkim czasie dorównamy do poziomu krajów Europy Zachodniej.