Przegląd prasy

Bydgoski system zarządzania ruchem

5 października 2015

de4404ec6974f106212ddd9597dd3051cd0ab4b5

(525-28 fot. MIiR)

Województwo kujawsko-pomorskie aktywnie korzysta z Funduszy Europejskich. W ramach wszystkich programów 2007-2013 podpisano umowy o całkowitej wartości 21,1 mld zł, z czego 11,5 mld zł to wkład unijny. Wybrane inwestycje realizowane w Bydgoszczy z dofinansowaniem UE odwiedził 5 października br. wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Olszewski (fot.). Swój pobyt wiceszef resortu rozpoczął od wizyty w Zarządzie Dróg Miejskich. Miasto dzięki blisko 44,5 mln zł Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) uruchomiło system zarządzania ruchem. Składają się na niego cztery ściśle powiązane ze sobą segmenty: sterowania ruchem, transportu publicznego, parkowania oraz naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne. Zadaniem urządzeń i rozwiązań instalowanych w ramach poszczególnych segmentów jest dynamiczne sterowanie ruchem drogowym oraz dostarczenie zawsze aktualnej informacji dla kierowców oraz pasażerów transportu publicznego.

 

"Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia poprawiło się przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwiększyła efektywność pracy komunikacji oraz skrócił czas przejazdów- powiedział wiceminister Olszewski.