Przegląd prasy

Cenna i godna rozpowszechnienia inicjatywa

7 listopada 2012

Cieszą informacja jak następująca: Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu olszyńskiego uczą się, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia prowadzą adepci ratownictwa medycznego z Policealnej Szkoły im. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Jak poinformował Jacek Niedźwiecki z olsztyńskiego starostwa, jako pierwsi przywracania oddechu czy układania osoby poszkodowanej w tzw. pozycji bezpiecznej uczyli się uczniowie zespołu szkół w Dobrym Mieście.Podczas dwugodzinnych lekcji przyszli ratownicy medyczni uczą młodych ludzi, jak ratować życie poszkodowanym. Używają do tego fantomów i specjalistycznego sprzętu medycznego, m.in. defibrylatorów. Ratownicy podpowiadają także uczniom, w jaki sposób prowadzić rozmowę telefoniczną z dyspozytorem pogotowia ratunkowego i jak wykonywać jego polecenia ratując poszkodowanego. Według uczniów zajęcia praktyczne prowadzone przez przyszłych ratowników medycznych sprawiają, że lepiej przyswaja się zdobyte umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Projekt "Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkołach powiatu olsztyńskiego" to wspólna inicjatywa olsztyńskiego starostwa oraz Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie, która szkoli profesjonalnych ratowników medycznych. Szkolenia obejmą 300 uczniów z Dobrego Miasta, Olsztynka, Biskupca i Smolajn. Zajęcia będą odbywać się do grudnia. Kolejna tura praktycznych lekcji zaplanowana jest na wiosnę 2013 roku. Bierzmy z nich przykład.