Przegląd prasy

Centrum Edukacji Komunikacyjnej jest w Toruniu

20 listopada 2006

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu przy wsparciu Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, podjął działania mające na celu utworzenie Centrum Edukacji Komunikacyjnej. Uroczyste otwarcie obiektu, z udziałem dzieci z toruńskich przedszkoli, a także przedstawicieli instytucji zajmujących się zagadnieniami związanymi z BRD, nastąpiło w dniu 7 listopada 2006 r. Do realizacji tego zadania wykorzystano istniejący budynek na terenie Ośrodka. W zaadaptowanym i wyremontowanym obiekcie mieści się sala o powierzchni 240 m2 z zaaranżowanym miasteczkiem ruchu drogowego, wyposażonym w pełne oznakowanie drogowe oraz działającą sygnalizację świetlną. Dzięki wyposażeniu sprzęt komputerowy oraz system audio/video, na Sali mogą być prowadzone zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne z zakresu wychowania komunikacyjnego. Budynek posiada także zaplecze socjalne tj. szatnie, pomieszczenie dla prowadzącego oraz sanitariaty. WORD Toruń bezpłatnie udostępnia obiekt, celem prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi – najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego, zapewniając równocześnie pomoce dydaktyczne jak i osoby prowadzące.

40632db79a293c415789a2073fac300ecb0fa40c

88fe51da6bc085b7faa906f167dbd3c0c8860f9e

(177-5 i 177-6)