Przegląd prasy

Cholerycy niebezpieczni na drodze

20 października 2006

Zdaniem psychologów, osobowość bardziej niż sprawność motoryczna wpływa na nasze reakcje na drodze. Niezwykle ważne okazują się czynniki emocjonalne, zwłaszcza poziom lęku. Niezbyt wysoki - pomaga w racjonalnym zachowaniu. Ale nadmierny lęk może paraliżować, a nawet wywoływać panikę u kierowcy. Z badań dr Adama Tarnowskiego z Wydziału Psychologii UW wynika, że najwięcej błędów popełniają za kierownicą cholerycy, zaś flegmatycy są grupą, która najrzadziej doprowadza do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Ci pierwsi są najbardziej nieuważni, ci drudzy - racjonalni i nieskłonni do ryzykownych zachowań. Tuż za cholerykami plasują się sangwinicy jako grupa najczęściej przekraczająca limity prędkości.