Przegląd prasy

Chyba zbyt mało wiemy o pracy straży miejskich

9 lutego 2015

76450f2fc94552a6e3b3a1deb4e4352f0bd48c51

Marta Bachórz, kierownik Referatu Profilaktyki Straż Miejska m.st. Warszawy. Pracę w Straży rozpoczęła w 2001 r., po dwóch latach trafiła do Referatu Profilaktyki gdzie początkowo była koordynatorem realizującym zajęcia w placówkach, następnie w kierownictwie Referatu, a od 2010 r. powołana na stanowiska kierownika. Bardzo ceni sobie tę pracę, mam świetny i zaangażowany zespół ludzi, którzy lubią to co robią – ocenia swoich współpracowników.

(513-18 fot. Straż Miejska m.st. Warszawy)

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Witam, raz jeszcze bardzo dziękujemy za zaproszenie naszej redakcji na szkolenie pracowników Referatu Profilaktyki, które odbyło się 30 stycznia. Zbyt mało opisujemy działania straży miejskich. Tak więc, przyszedł czas na zmianę. Na początek poprosimy o informację o podstawowych zadaniach i działaniach referatu, którego jest Pani szefową, zadaniach i działaniach w zakresie szeroko pojętego prawa drogowego.

Marta Bachórz, kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy: Straż miejska działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań. Jednym z nich jest “inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”.W odniesieniu do dzieci i młodzieży Straż Miejska m.st. Warszawy realizuje to zadanie poprzez działania Referatu Profilaktyki. Koordynatorzy ds. Profilaktyki prowadzą zajęcia informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz organizują działania alternatywne (gry, zabawy, konkursy, festyny), a także inicjują interaktywne formy edukacji w postaci spektakli teatralnych o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa dzieci..

Referat Profilaktyki działa przede wszystkim w oparciu o własne autorskie programy, korzystając również z materiałów przygotowanych przez specjalistów z innych dziedzin. Zagadnienia zawarte w ofercie programowej są zróżnicowane, aktualizowane i dopasowane do potrzeb wszystkich typów placówek oświatowych.

Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym to jedno z kluczowych zadań Straży Miejskiej m.st. Warszawy, które strażnicy realizują m.in. poprzez edukację uczniów w ramach programów:

“Bezpieczna droga do szkoły” - to program skierowany do uczniów I klas SP, w którym omawiamy zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze.

“Rowerowy ruch drogowy” - to program dla uczniów czwartych i piątych klas. To nauka przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze publicznej a także praktyczne ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem. Oferujemy również szkołom pomoc przy organizacji egzaminów praktycznych na kartę rowerową zarówno na terenie szkoły jak i na terenie naszego stacjonarnego miasteczka drogowego na Woli.

Pytanie: A plany na 2015 r.? Proszę także o kilka słów na ten temat.

Odpowiedź: Dysponujemy imponującym terenem oraz infrastrukturą stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sołtyka 8/10. Nasze Miasteczko przygotowuje też najmłodszych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Mamy salę multimedialną, z której mogą korzystać i dzieci i dorośli. Prace przy budowie miasteczka zakończono jesienią ubiegłego roku więc planujemy wykorzystać jego potencjał w kolejnych latach tak, aby jak największa liczba dzieci i młodzieży mogła z niego skorzystać. Chcemy, aby z miasteczka mogli również korzystać mieszkańcy w czasie wolnym od pracy lub szkoły, np. w soboty. Wszelkie informacje dotyczące działania miasteczka będą sukcesywnie umieszczane na naszej stronie internetowej.

Pytanie: Działalność profilaktyczna to edukacja i informacja. Czy nie jest zbyt mało tego drugiego elementu? Gdzie adresaci Waszych działań (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele) znajdują właśnie potrzebne informacje? Jakie podejmujecie działania informacyjne?

Odpowiedź: Każdego roku przygotowujemy ofertę programową skierowana do placówek oświatowych. Proponujemy zajęcia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla różnych grup wiekowych. Współpracujemy z warszawskimi szkołami od kilkunastu lat i szkoły zgłaszają zapotrzebowanie na nasze zajęcia według swoich potrzeb. Wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej.Wiele informacji przekazujemy placówkom za pośrednictwem Biura Edukacji oraz Wydziałów Oświaty na poszczególnych dzielnicach, z którymi współpracujemy.

Pytanie: Nasz tygodnik od kilkunastu lat trafia do - już dzisiaj - ponad 16 tysięcy zadeklarowanych odbiorców zainteresowanych prawem drogowym, bezpieczeństwem ruchu drogowego itd. W szerokim zakresie są to instruktorzy, wykładowcy i egzaminatorzy nauki jazdy; pracownicy starostw itd. czy te środowiska podejmują współpracę z Referatem? I jeżeli ona jest, to wystarczająca - Pani zdaniem?

Odpowiedź: Działania pracowników Referatu Profilaktyki z zakresu ruchu drogowego dotyczą przede wszystkim uczniów przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową. W tym właśnie zakresie współpracujemy z instruktorami WORD z ul. Odlewniczej w Warszawie, którego wykładowcy chcą na terenie naszego Miasteczka szkolić nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Współpracujemy np. z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. uczestnicząc w prowadzonej przez nich kampanii społecznej “Bądźmy razem bezpieczni” mającej na celu propagowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno pieszych jak i kierujących. Z każdą instytucją, która realizuje zadania zbieżne z naszymi, chętnie podejmujemy współpracę. Najważniejsze jest to, aby jednoczyć siły i środki w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Bardzo dziękujemy za rozmowę. Jolanta Michasiewicz (red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS)

f26c0161f2a884005853c1a6cc7296c9ca37a1a3

cfb0515a32bc8a85824fdc76c4563b1dc5db0a70

(513-19-20 fot. Straż Miejska m.st. Warszawy)