Przegląd prasy

Coraz więcej dróg dla rowerów

16 grudnia 2015

Budowa większej ilości dróg dla rowerów wyzwaniem dla mazowieckich samorządów na najbliższe lata - to główny temat spotkania Mazowieckiej Rady BRD, które odbyło się w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczył marszałek Adam Struzik, który zaznaczył, że priorytetowym dążeniem samorządów na najbliższe lata powinna być próba przestawienia się na politykę i gospodarkę niskoemisyjną. Priorytetem samorządu Mazowsza ma być bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, stąd koncepcja rozbudowy sieci dróg rowerowych. Docelowo ma być ich jak najwięcej. Do realizacji tego celu potrzeba współpracy samorządów na różnych szczeblach. Na spotkaniu omówiono koncepcję tworzenia map sieci dróg rowerowych oraz standardy ich budowy. To wszystko równolegle z dokładnymi informacjami na temat unijnych źródeł finansowania takich lub podobnych inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji działających na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa nie tylko na mazowieckich drogach. Organizatorzy zadbali, aby wyróżnić te podmioty. Wśród nich znalazła się Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, reprezentowana przez prezes Bożennę Chlabicz. Firmą wielokrotnie wymienianą jako podejmującą aktywny wysiłek w obszarze BRD, była Grupa IMAGE. Podczas posiedzenia MRBRD przedstawienie zostali także jej nowi członkowie: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, komendant wojewódzki policji, pełniący także funkcję zastępcę przewodniczącego radyinsp. Rafał Korczak, mazowiecki kurator oświaty Dorota Sokołowska i radna Dorota Stalińska.