Przegląd prasy

Czy czarne tabliczki z żółtą strzałką?

Autor: Rzeczpospolita

15 października 2005

W opublikowanym w "Rzeczpospolitej" artykule Zbigniewa Drexlera zapoznajemy się ze szczegółową analizą kwestii warunkowego skręcania w sytuacji określonej zielonymi strzałkami. Autor konkluduje: "Bardzo poważne zastrzeżenia budzą propozycje rozwiązania kwestii warunkowego skręcania przez wprowadzenie (zamiast obecnych sygnałów, czyli zielonych strzałek) tabliczek barwy czarnej z żółtą strzałką, dla sytuacji mniej skomplikowanych, gdy stosowane są sygnalizatory ogólne, oraz sygnałów żółtych strzałek migających na dużych skrzyżowaniach, "gdzie część strumieni ruchu sterowanych jest sygnalizatorami kierunkowymi". Zarówno tabliczka, jak i sygnał-strzałka miałyby być umieszczone obok sygnału czerwonego. Realizacja takiej propozycji byłaby:

sprzeczna z podstawowym znaczeniem sygnałów w sygnalizacji drogowej, w której: zezwolenie na ruch (warunkowy lub bezwarunkowy) może być wskazane tylko sygnałem zielonym, sygnał żółty, zwłaszcza migający, jest sygnałem ostrzegawczym;

sprzeczna z konwencją z 1968 r. o znakach i sygnałach drogowych zarówno co do barw sygnałów, jak i miejsca umieszczenia sygnału dla warunkowego skręcania, który powinien znajdować się na poziomie zasadniczego sygnału zielonego (art. 23);

niezrozumiała dla kierujących.Uzasadnienie autora artykułu, że "zaproponowany dla sygnalizatora kolor żółty migający kojarzyć się będzie zdecydowanie z warunkowością wjazdu - ostrzeżeniem, bo taką wymowę ma kolor żółty", jest również nie do przyjęcia, na co wskazałem wyżej. Rozwiązanie takie prowadziłoby do dalszych nieporozumień, gdyż żółte sygnały migające, np. z sylwetkami pieszych, są stosowane obok sygnału zielonego jako ostrzeżenie o równolegle przekraczających jezdnię pieszych, których kierujący spotka, skręcając w drogę poprzeczną. Dobrze by było, aby specjaliści zajmujący się organizacją ruchu ustalili, czy skręcanie warunkowe ma być dopuszczone, i dopilnowali, by odpowiednie rozwiązanie prawne znalazło się w spójnych ze sobą przepisach.