Przegląd prasy

Czy siadasz za kierownicę po pijanemu?

22 marca 2005

Powołano Społeczną Radę Konsultacyjną ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W jej skład wchodzą przedstawiciele wielu instytucji, m.in. Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Towarzystwa Trzeźwości Transportowców oraz Stowarzyszenia "Alter Ego". W ramach funkcji doradczych i edukacyjnym podstawowym problemem zainteresowania będzie problem pijanych kierowców. "Będą prowadzone badania, np. wśród młodych ludzi, czy siadają za kierownicę po pijanemu. Rada będzie też analizować, z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków".