Przegląd prasy

Czytamy: pierwszy kandydat na ministra infrastruktury

2 września 2011

d56c93608c9e054fc266dc338d20df605c448227

(Fot.: PD@N 398-17jm)

Janusz Piechociński z PSL, gość "Salonu politycznego Trójki" nie wyklucza objęcia resortu infrastruktury po wyborach. Ale po pierwsze musiałoby dojść do innego podziału resortów pomiędzy koalicjantami, po drugie musiałyby być spełnione pewne warunki - relacjonuje redakcja portalu Onet.pl.- Jeśli priorytetem nowego rządu będzie sprawne wykorzystanie środków unijnych, a inwestycje transportowo-infrastrukturalne będą oczkiem w głowie nie tylko ministra infrastruktury, ale także ministra finansów, to wtedy takiej roli mogę się podjąć – powiedział Piechociński. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury uważa, iż należy podzielić resort na ministerstwo ds. transportu i łączności i drugie – ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i polityki mieszkaniowej.

ŻYCIORYS: Janusz Piechociński: urodził się 15 marca 1960 roku w historycznych Studziankach Pancernych. Ukończył Szkołę Podstawową w Nowej Iwicznej pod Warszawą, Szkołę Średnią w Piasecznie (1975-1980), Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych Technikum Elektryczne - specjalność: elektronika ogólna. Studia: Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki, specjalizacja - automatyka (1980 - 1981). SGPiS - SGH w Warszawie 1982 - 1987, Wydział Ekonomiki Handlu i Usług, praca magisterska u prof. J. Kalińskiego pt. “Polityka inwestycyjna w Polsce w latach 1958 - 1965. W czasie studiów członek Rady Wydziału i Senatu SGPiS. W latach 1987 - 1999 pracownik naukowy SGPiS - SGH, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, specjalizacja - historia gospodarcza XX wieku, historia szkolnictwa ekonomicznego, integracja europejska. Członek PSL, od 1990 we władzach wojewódzkich i krajowych. Do końca 2002 roku prezes, a obecnie Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego PSL i wiceprezes NKW. Poseł na Sejm z okręgu podwarszawskiego I, II, IV i obecnie VI kadencji. W latach 1991 - 1997 członek Sejmowej Komisji Finansów i Budżetu. 1992 - 1993 Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji ds. Przeciwdziałania Patologii w Gospodarce. W 1996 Wiceprzewodniczący Komisji ds. Reformy Centrum Gospodarczego. W latach 2000 - 2001 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów RP. W latach 2001 - 2005 Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Od 2007 roku wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. W latach 1999 - 2001, 2006 - 2007 radny Sejmiku Mazowieckiego - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W latach 1999 - 2001 Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach 2005 - 2007 Dyrektor ds. procesów inwestycyjnych w Zespole Doradców Gospodarczych. Społeczny prezes Krajowego Ruchu Ekologiczno - Społecznego. Rodzina: żona Halina, wykształcenie wyższe, główny księgowy w firmie prywatnej. Dzieci: Ania, Marta, Piotr. Hobby: piłka nożna - członek reprezentacji Sejmu RP - napastnik, ekologia, polityka, historia. Pasja: grzybobranie - stały grzybiarz w Puszczy Kozienickiej, na co dzień w lasach chojnowskich. Liczne publikacje z zakresu polityki inwestycyjnej, historii gospodarczej PRL, transformacji ustrojowej i gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej, polityki transportowej, inwestycji ekologicznych, budownictwa i telekomunikacji, problematyki budżetowej, integracji europejskiej, rozległa publicystyka społeczno-gospodarcza. Udział w wielu konferencjach naukowych o tematyce transportowej, gospodarczej i inwestycyjnej. Liczne odczyty i udział w dyskusjach o transporcie i infrastrukturze. Autor raportów społecznych: Raport o stanie rynku kolejowego, Raport o sytuacji transportu drogowego.

(Źródło: J. Piechociński Blog Onet.)

Słowa kluczowe Ministerstwo Infrastruktury