Przegląd prasy

Debata - Bezpieczny pieszy. Porozmawiajmy o prewencji

29 października 2015

 

c4987fb37caffff0a46a5f9458e20b5ac2be2263c92e0023aa052f551c1465f93965c8859c0fb9c1

4c78d65465e1449a1f62aaf7b77377f0c10f75a2b845f4ab050dffb909867312f687e6514a5b1876

df970b3993a76ffaae29323bdc29b3513d3c4dc5e8350bdfb5f2bda8e5662342bb8715052c458bcc

e976c35aaf394f5f6324f44b59f972a2171e014d

6e225db0b3de0463bc39b80c8802604249dcad109c0e32812b3bebbaac45c49f2d38c2183d5480cb

3ee71e13e10e847f40405f4699394740d531b9abb8abc0fcf146d54150b22aac6ab2e3843e8f6c85

bbbc4e44ef3b1aeed4c8ba08eb7f600ddff8b4a4eef8530002e66bdfa711365484acea507261aed9

797e8ae5dfd3668480c62537f26efb9f6a6c27d9600d5f4a7f493e8d5fb10bfeebe192001171c7bf

d366c93d05998dc548043a53ec57a8a5e71e221d159f5c7bbf89de7beada030b4910e522fed1adbf

526-81.jpg (500×207)

(526-64-80 fot. jola michasiewicz oraz 81 – grafika KGP)

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, PZU S.A. oraz Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowały debatę pt. “Bezpieczny pieszy”. Debatę patronatem objął Komendant Główny Policji, zgromadzonych powitał nadinsp. Cezary Popławski, zastępca Komendanta Głównego. Otwierając debatę dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, insp. Ryszard Garbarz powiedział: “Dzisiejsze, kolejne spotkanie poświęcone jest szczególnej grupie uczestników ruchu drogowego. Jego formuła pozwoli nam zdefiniować rekomendacje, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”. W ramach zaplanowanych trzech paneli wypowiedziało się kilkunastu ekspertów - teoretyków, ale też praktyków oraz uczestników spotkania. Pierwszy panel: “Unormowania prawne z zakresu bezpieczeństwa pieszych”, drugi - “Edukacja na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” oraz trzeci - “Inżynieria drogowa - nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne wpływające na bezpieczeństwo pieszych”.

Panel pierwszy: Wiele uwagi poświęcono noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która miała wprowadzić przepis dający pieszemu oczekującemu na przejście przez drogę przywilej pierwszeństwa. Przypomnijmy - uregulowania po dwóch latach procesowania - ostatecznie zostały odrzucone w całości. Do dyskusji panelowej zostali zaproszeni: Beata Bublewicz, posłanka na Sejm RP VII kadencji, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD; Tomasz Kozera, Departament Transportu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Mariusz Wasiak.

Panel drugi: Anna Wesołowska, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN; Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu ITS, dr Andrzej Markowski, psycholog transportu, Danuta Gut, dyrektor Biura PPPP; dr Adam Pietrzak, anestezjolog, specjalista medycyny ratunkowej, Karolina Wirowska, koordynator akcji “Bezpieczny - bo widoczny” - mówili o problemach bezpieczeństwa dzieci i seniorów.

Panel trzeci: Marek Wierzchowski z MIiR; Janusz Galas, zastępca dyrektora Biura Inżynier Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy, dr Tomasz Targosiński z ITS oraz Janusz Bohatkiewicz z Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej mówili o infrastrukturze dla pieszych i ich miejscu na drodze, analizowali jak projektować, budować i przebudowywać bezpieczne przejścia dla pieszych.

Na pytania dziennikarzy w ramach briefingu prasowego odpowiadał inspektor Marek Konkolewski, radca Baird KGP oraz insp. Leszek Jankowski, zastępca dyrektora Baird KGP.

Podsumowania debaty dokonali: insp. Leszek Jankowski - zastępca dyrektora BPiRD KGP, dyrektor Krajowego Centrum BRD Jacek Zalewski oraz podinsp. Dorota Pater, naczelnik Wydziału Profilaktyki BPiRD KGP. Wszyscy zgodnie podkreślali, że dyskusja na temat pieszych na drodze jest i będzie zawsze potrzebna. “Mamy świadomość, że budowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to proces, na który bez wątpienia składają się dobre reguły prawne, szeroko rozumiana edukacja, ale także nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa”.

Słowa kluczowe piesi/ruch pieszych policja