Przegląd prasy

Debata nad VAT

22 stycznia 2004

Sejm obradował nad projektem ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej oraz ułatwienie handlu wewnątrz Wspólnoty. Podtrzymano projekt w zakresie opodatkowania samochodów osobowych (zaproponowano możliwość odliczania połowy zapłaconego od nich podatku, do 3 tys. zł i przy warunkach dodatkowych obostrzeń w odliczaniu ze względu na nośność pojazdu). Posłowie zgłosili kilkadziesiąt poprawek. Ustawa wróci do Komisji Finansów Publicznych.

Źródła Sejm RP Sejm RP