Przegląd prasy

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

14 stycznia 2009

a7ca8a7c3b6600368392ed79b63a465558815ecc 

(283-12)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak spotkał się z Kierownictwem oraz pracownikami naukowymi Instytutu Transportu Samochodowego. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie ITS, dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zadaniem ludzi zajmujących się problematyką transportu, motoryzacji jest jak najlepsze przygotowanie społeczeństwa do bezpiecznego korzystania z szybko rozwijającej się infrastruktury drogowej. Każdy z nas na kogoś oczekuje i też jest oczekiwany - powiedział Podsekretarz Stanu Z. Rapciak. Podczas dyskusji poruszono sprawy prowadzenia szkoleń przyszłych kierowców, edukacji komunikacyjnej społeczeństwa - zrozumienia zasad świadomego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kształtowania prawidłowych nawyków zachowania na drodze. Podczas spotkania dokonano m. in. analizy statystyk wypadków. Podkreślono, iż odpowiednie wyciąganie wniosków z tych badań oraz ich konsekwentne wdrażanie powinno prowadzić do ograniczania zagrożenia na drogach. Wskazano także na ważność badań diagnostycznych stanu technicznego pojazdów. Zły stan techniczny samochodów jest w Polsce nadal niedocenianą przyczyną wielu wypadków. Pracownicy ITS zaprezentowali między innymi najnowocześniejsze rozwiązania materiałowe. Są nimi materiały kompozytowe. Dotychczas wykorzystywane były w najnowszych rozwiązaniach w motoryzacji, ale mogą znaleźć również zastosowanie jako tworzywo do dużych konstrukcji, jak też przy budowie łatwych i szybkich w montażu, a tak potrzebnych kładek dla pieszych.