Przegląd prasy

Dlaczego zabrakło patronatu resortu transportu? Zapytaliśmy komandora INSTRUKTORA ROKU 2015 Józefa Kowalskiego

6 lipca 2015

a31dce3a4658ca7964cfd041e9e6d8bcbd89f274

e1ec3f1f4e8b47a3fc592b46fbd524a540ae937b

9048355ff87504622ddcdb79b331af51c2eabc9436b86b434a4f8c4a280dc753360d21fde04f0465

6c1d6edc3cf0012897ec837b90486dc7068f4798

997ff6be246c97ca6f815d977f3cfc7f9fa9f46a

20c921d4bc4ee97eb5d46b5256a9d1821ae31393

(520-36-42 fot. jola michasiewicz)

 

Józef Kowalski, członek zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, instruktor nauki jazdy, właściciel OSK AUTO-PRIMA w Bełchatowie, współzałożyciel Stowarzyszenia 

REDKACJA TYGODNIKA PRAWO DROGOWE @ NEWS: W ostatnich dniach czerwca br. odbył się XVI Konkurs INSTRUKTOR ROKU. W Bełchatowie po raz drugi? Może kilka słów o historii tego konkursu, bo przecież to nie był Pana debiut przy organizacji tego zdarzenia?

JÓZEF KOWALSKI, KOMANDOR KONKURSU INSTRUKTOR ROKU 2015: Konkurs Instruktor Roku odbył się w Bełchatowie po raz siódmy, w tym cztery o zasięgu ogólnopolskim. W organizację Konkursu w Bełchatowie angażuje się Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego. W Stowarzyszeniu tym działam od dnia jego powstania w 1995 r. (byłem jednym z założycieli) do chwili obecnej. Pełniłem w nim różne funkcje i działam do dnia dzisiejszego. Własny ośrodek szkolenia kierowców AUTO-PRIMA prowadzę od 1989 r., a instruktorem jestem od 1983 r. W organizacji Konkursu oraz eliminacjach do Konkursu uczestniczę od 2002 r. W latach 2001-2004 organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, WORD w Piotrkowie Tryb. i Starosta Bełchatowski. Konkursy odbywały się w Bełchatowie:

1.I Konkurs Instruktor Roku 2000 o puchar Starosty bełchatowskiego odbył się 23.9.2000 r. Jego pomysłodawcą i głównym organizatorem był Pan Andrzej Guszkowski. W konkursie wzięło udział 18 instruktorów z 10. ośrodków szkolenia.

2.II Konkiurs Instruktor Roku 2001 odbył się we wrześniu 2001 r. Konkurs zorganizowali Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, dyrektor WORD w Piotrkowie Tryb. i Starosta Bełchatowski. W konkursie uczestniczyło 13 zawodników z 13 szkół jazdy. Wdrożone zostały wówczas 2 nowe konkurencje: próba Sir Lancelota i wymiana koła na czas. Dwie konkurencje zostały przeprowadzone przez Akademię Bezpiecznej Jazdy z Warszawy. Konkurs został rozegrany w centrum Bełchatowa na Placu Narutowicza. W sąsiadującym parku miejskim odbywały się konkurencje dla młodzieży szkolnej propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego.

3.III Konkurs Instruktor Roku 2002 o puchar Starosty Bełchatowskiego został przeprowadzony 15.06.2002 r. w Bełchatowie. Zostało rozegranych 6 konkurencji. W konkursie brali udział instruktorzy z regionu łódzkiego, tj. ze Skierniewic, Łodzi, Sieradza i Piotrkowi Tryb. W konkursie tym szczególną uwagę zwrócono na pierwszą pomoc ofiarom wypadków drogowych.

4.IV Konkurs Instruktor Roku 2003 odbył się 24.05.2003 r. Był to konkurs ogólnopolski. W konkursie wzięło udział 20 instruktorów całego kraju. Wówczas zrodziła się myśl zorganizowania konkursu międzynarodowego.

5.V Konkurs Instruktor Roku 2004 został rozegrany w dniach 21-22.05.2004 r. w Bełchatowie. Konkurs miał charakter międzynarodowy. Rozegrano 5 konkurencji (wprowadzono nową konkurencję - jazda do tyłu z zasłoniętą tylną szybą). Przy okazji konkursu zorganizowano seminarium na temat ruchu drogowego oraz wycieczkę po Bełchatowskim okręgu Przemysłowym. W tych dniach zaszczycili nas obecnością przedstawiciele MI, KRBRD, ITS, KG Policji, firm wydawniczych. Odbyły się dodatkowo imprezy towarzyszące: prezentacja samochodów przez dilerów z województwa łódzkiego, punkt informacyjny na temat zmian w przepisach ruchu drogowego, punkt bezpłatnego pomiaru poziomu cukru, cholesterolu i ciśnienia, nauka udzielania pierwszej pomocy, pokaz ratownictwa drogowego KP Straży Pożarnej, miasteczko ruchu drogowego (możliwość uzyskania karty rowerowej), konkurs piosenki o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

W listopadzie 2004 r. SOSKiI regionu piotrkowskiego prawa do organizacji konkursu przekazało Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Dlatego też VI Konkurs Instruktor Roku 2005 odbył się w Krakowie. W organizację tego konkursu włączyły się władze rządowe i samorządowe województwa małopolskiego, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, GM Polska. Konkurs rozgrywany był pod patronatem Ministra Transportu i o puchar Ministra Transportu. W tym czasie zostało również zorganizowane seminarium na temat brd. Referaty wygłosili profesor Tracz z Politechniki Krakowskiej i Andrzej Grzegorczyk dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady BRD.

W latach 2006-2008 (VII-IX) Konkurs Instruktor Roku odbywał się w Warszawie. Organizatorami byli Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Stowarzyszenie OSK w Warszawie i WORD w Warszawie. Nad każdym z warszawskich konkursów rozgrywanych na płycie lotniska na Bemowie patronat objął Minister Infrastruktury. Dla najlepszego instruktora puchar ufundował również Minister Infrastruktury. Fundatorzy nagród i wspierający warszawski konkurs: Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada BRD, Instytut Transportu Samochodowego, WORD Warszawa, WORD Radom, WORD Piotrków Tryb., General Motors Polska, Toyota Polska, ZG PZMot, tygodnik Motor, wydawnictwa, Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów, Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, ksiądz Marian Midura, Polska Izba Gospodarcza OSK, Stowarzyszenie Psychologów, Urząd Marszałkowski w Warszawie, Man Star Trucks, Auto Świat i inni.

X Jubileuszowy Konkurs Instruktor Roku pod hasłem BRD odbył się w Bełchatowie 19-20 czerwca 2009 r. Najlepszych instruktorów i zasłużonych dla konkursu uhonorowano odznaczeniami państwowymi i federacyjnymi.

W czasie trwania konkursu zorganizowano egzamin na kartę motorowerową

XI Konkurs Instruktor Roku odbył się w Białymstoku 11-12 czerwca 2010 r.

XII Konkurs Instruktor Roku odbył się w Pile 10-11 czerwca 2011 r.

XIII Konkurs Instruktor Roku odbył się 16-17 maja 2012 w Krakowie

XIV Konkurs Instruktor Roku odbył się 21-22 czerwca 2013 r. w Białymstoku

XV Konkurs Instruktor Roku odbył się 14-15 czerwca 2014 r. w Miedzychodzie (wielkopolskie)

XVI Konkurs Instruktor Roku 2015 odbył się w Bełchatowie

Pytanie: Jak KOMANDOR IMPREZY ocenia edycję z czerwca 2015 roku? Wiele pracy włożonej, wiele emocji już w trakcie samego konkursu i jak się on udał? Proszę o podsumowanie.

Odpowiedź:Było to moje kolejne wyzwanie organizacyjne którego się pojąłem wraz z zarządem SOSKiI regionu piotrkowskiego i Prezesem PFSSK oraz dzięki przychylności pani Prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej która obiela patronatem nasz konkurs i udostępniła plac w centrum miasta myślę ze impreza się udała. Rozmawiając z uczestnikami już po zawodach twierdzili ze było bardzo fajnie. Po raz pierwszy w edycji tych konkursów wprowadziłem konkurencje wykonywane z miejsca instruktora.

Pytanie: Wśród uczestników widzieliśmy znajome twarze, zwycięzcy 16. edycji też znani. Dlaczego - Pana zdaniem - tak niewielu nowych uczestników? Czego brakuje? Jak zachęcać potencjalnych uczestników?

Odpowiedź: Uczestnicy konkursu są wyłaniani w eliminacjach regionalnych. Biorą w nich udział instruktorzy, którzy chcą porównać swój poziom wiedzy i umiejętności, nie boją się poddać ocenie. Pojawiają się nowe osoby, a udział tych samych instruktorów potwierdza wysoki poziom ich umiejętności i wiedzy.

Pytanie: Dlaczego w bieżącym roku zabrakło patronatu honorowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju? Czy to brak zainteresowania resortu sprawami i życiem środowiska instruktorskiego?

Odpowiedź: W 2013 r. PFSSK wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o objęcie patronatem Konkursu Instruktor Roku. Ministerstwo nie było zainteresowane patronatem, dlatego w tym roku nie wystąpiliśmy z ponownym wnioskiem o objęcie patronatu. Wysłaliśmy do Ministerstwa zaproszenie na Konkurs, ale nikt z przedstawicieli Ministerstwa nie pojawił się.

Pytanie: Może powinniście - jako Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców - wystąpić do resortu z wnioskiem o dodatkowe przywileje dla zwyciężających w Konkursie instruktorów? Np. zwolnienia z obowiązujących corocznych warsztatów szkoleniowych. Może nawet zwolnienia dla wszystkich startujących? Co Pan na to?

Odpowiedź: Konkurs organizowany jest w celu integracji środowiska instruktorów. Dawanie przywilejów nie jest jego celem.Nie jestem zwolennikiem 3-dniowych warsztatów dla instruktorów, ponieważ część praktyczna tych warsztatów w większości jest fikcją. Natomiast widzę potrzebę jednodniowego szkolenia teoretycznego raz w roku w celu omówienia zmian przepisów i weryfikacji wiedzy instruktorów.

Pytanie: Wiele mówi się o potrzebie podnoszenia jakości usług szkoleniowych w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców. Jak Pan widzi przyszłość ośrodków szkolenia? Co - Pana zdaniem - należy zmienić już dzisiaj? Czyli przede wszystkim?

Odpowiedź: Utrzymanie ośrodka szkolenia na odpowiednim poziome tj. samochody, plac manewrowy, cała infrastruktura ośrodka niesie za sobą koszty, które powinny być odzwierciedleniem ceny. Cena ta mogłaby być ceną urzędową.

Dla porównania 60 min. pracy samochodu i instruktora kosztuje średnio ok. 45,00 zł., a 45 min. korepetycji kosztuje średnio ok. 80 zł.

Pytanie: I pytanie dotyczące zawodu instruktora nauki jazdy. W ubiegłym roku minister Gowin doprowadził do uchwalenia ułatwień dla potencjalnych instruktorów. Mimo to, albo właśnie dlatego, właściciele z osk twierdzą, że na rynku pracy brakuje kompetentnych instruktorów? Jak Pan daje sobie radę w swojej AUTO SZKOLE AUTO PRIMA?”

Odpowiedź: Zawód instruktora wymaga szczególnych kompetencji: znajomości przepisów, ciągłego uczenia się, umiejętności przekazania swojej wiedzy, wysokiej kultury osobistej oraz predyspozycji interpersonalnych. W branży instruktorskiej pracuje ok. 20% osób, które nigdy nie powinny się znaleźć w tym zawodzie. Brak kompetencji, odpowiedniego zachowania, ignorowanie pewnych zasad, na których to właśnie wzoruje się ta osoba, którą nauczają, to z reguły są to bardzo młodzi ludzie i nie można dawać im złych wzorców. Nie może to jednak rzutować na pozostałą część instruktorów, którzy wykonują swoją pracę bardzo dobrze, z pasja tak jak byłaby to ich misja życiowa. Ja nieskromnie mogę stwierdzić, iż zatrudniam instruktorów z dużym doświadczeniem otwartymi na zmiany co przekłada się na wyniki w szkoleniu i zadowolenie naszych kursantów a najlepszym przykładem jest fakt iż rodzice których kiedyś szkoliliśmy przysyłają na kurs swoje dzieci jak i wysoka zdawalność

Dziękuję za rozmowę, J. Michasiewicz (red. nacz. tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS)