Przegląd prasy

Dni Otwarte WORD w Ciechanowie

29 maja 2010

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie zorganizował DNI OTWARTE WORD. Swoje umiejętności mogli (bezpłatnie) sprawdzić kandydaci na kierowców oczekujący na egzamin, uczestnicy szkoleń oraz kierowcy. Przygotowano sprawdzian teoretyczny z zasad i przepisów ruchu drogowego przy udziale sytemu komputerowego. Na placu manewrowym przeprowadzono natomiast sprawdzian praktyczny. Impreza trwała cały dzień, chętnych było wielu.

Słowa kluczowe WORD