Przegląd prasy

Doskonalenie techniki jazdy w ustawie o kierujących

12 grudnia 2009

W ubiegłym tygodniu rząd zatwierdził projekt ustawy o kierujących pojazdami, a właściwie kolejną jego wersję. W prasie śledziliśmy wiele komentarzy, wiele informacji o nowych kategoriach prawa jazdy, o proponowanej rewolucji w systemie szkolenia; o obowiązkowych kursach doszkalających dla instruktorów; kursach bezpieczeństwa ruchu drogowego itd. itp. Tymczasem w części poświęconej doskonaleniu techniki jazdy znalazły się zapisy, które - specjalistów w tej dziedzinie - zdziwiły. Więcej, wskazują na błędy, które trafiły do projektu. Poniżej publikujemy tekst przesłany nam z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy “TOR Rakietowa”. Jest to rzeczowe i bardzo konkretne podejście do sprawy, polecamy Państwu jego lekturę i oczywiście czekamy na wypowiedzi, co do zapisów w projekcie, ale też poniższej opinii (e-mail: news@prawodrogowe.pl):

 

Najnowszy projekt ustawy a doskonalenie techniki jazdy

9a994d54075894eec4dcf30dd4fadfa466d16e11

(Fot. PD@N 330-13torrakietowa)

Projekt ustawy o kierujących pojazdami z dnia 26.01.2010 roku nie tylko wprowadza istotne zmiany w stosunku do kierujących pojazdami i instruktorów, ale zmienia zapisy dotyczące doskonalenia techniki jazdy (wprowadzone Ustawą z dnia 17 listopada 2006 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Porównując zapisy nowego projektu z obecnymi przepisami, znajdujemy zaskakującą treść art.39p pkt 2 ust 6, który mówi, że wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ będzie zawierał “adresy (miejsca położenia) placów, na których prowadzone są szkolenia (...)”. Według obecnych przepisów (Dz. U. z 2008 r. Nr 77, poz. 458), ODTJ spełnia wymagania jeśli posiada obiekt szkoleniowy (salę z zapleczem socjalnym, plac manewrowy, płyty poślizgowe i tor szkoleniowy). W art.39t pkt 1 ust.1 mówi się o określeniu w drodze nowego rozporządzenia “szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek szkolenia (...)” a nie ośrodek doskonalenia techniki jazdy. A więc wymagania wobec ODTJ nie powinny zostać zmienione, co jest jak najbardziej słuszne zważywszy na przedsiębiorców, którzy zainwestowali już swoje niemałe pieniądze w budowę ośrodków. O jakich więc adresach placów mowa jest w projekcie? Czy to omyłkowe wprowadzenie zapisu dotyczącego ośrodków szkolenia (te mogą realizować zajęcia praktyczne na placach) czy zapowiedź zmiany wymagań dotyczących infrastruktury ODTJ?

Najbardziej zaskakujący jest zapis art.39s pkt 5 ust.3b, stwierdzający, że instruktor techniki jazdy dopuszcza się “rażącego naruszenia przepisów (...) przeprowadzając szkolenie praktyczne jednocześnie dla więcej niż jednej osoby szkolonej”. Wygląda na to, że ustawodawca nie rozumie, na czym polega metodyka szkoleń doskonalących umiejętności kierowców! To nie jest nauka jazdy, podczas której instruktor siedzi w pojeździe obok osoby szkolonej. Ćwiczenia praktyczne w ośrodku doskonalenia techniki jazdy prowadzi się jednocześnie dla kilku a nawet kilkunastu kierowców, którzy w przypadku motocykli i samochodów osobowych szkolą się najczęściej na własnych pojazdach. Ćwiczenia odbywają się na niezależnych stanowiskach obsługiwanych przez różnych instruktorów techniki jazdy. Każdy kierowca szkolony jest więc przez kilku instruktorów, a każdy instruktor na swoim stanowisku szkoli jednocześnie więcej niż jednego kierowcę. Szkolenie prowadzi się z zewnątrz pojazdu osoby szkolonej, porozumiewając się z kierowcą przez środki łączności bezprzewodowej. Tak wyglądają szkolenia z doskonalenia techniki jazdy w Niemczech czy w Austrii, na której doświadczenia powołują się twórcy ustawy. Skąd więc wymysł, że instruktor techniki jazdy może szkolić tylko jedną osobę?! Chyba ktoś pomylił doskonalenie techniki jazdy prowadzone w ODTJ z jazdami doszkalającymi?

Wygląda na to, że nowy projekt przygotowano metodą “kopiuj-wklej”, mieszając dotychczasowe zapisy dotyczące ośrodków doskonalenia techniki jazdy z ośrodkami szkolenia (realizującymi szkolenia kwalifikacyjne dla kat. C i D) i nauką jazdy. Szkoda, że w temacie doskonalenia techniki jazdy, ustawodawca nie zasięgnął opinii osób, które w oparciu o sprawdzone wzorce z innych krajów europejskich, zajmują się tym tematem od kilkunastu lat i prowadzą szkolenia w zarejestrowanych ODTJ w Polsce. Można by wówczas uniknąć wpadek, które znów nam wszystkim utrudnią życie.

Violetta Bubnowska - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy “TOR Rakietowa”