Przegląd prasy

„Druid” przeciwko znarkotyzowanym kierowcom

18 czerwca 2006

Nietrzeźwi kierowcy to poważy problem, ale zagrożeniem są także kierowcy znajdujący się pod wpływem narkotyków. W odpowiedzi na to zagrożenie powstał europejski projekt badawczy "Druid", w którym biorą udział Policje państw europejskich. Celem programu jest określenie wspólnej strategii przeciwdziałania temu zjawisku. Zagrożenie to jest w Europie traktowane bardzo poważnie a praktycznie nie zostało jeszcze zdiagnozowane. Dlatego też w programie "DRUID" biorą udział Policje państw europejskich, ponieważ tylko podczas policyjnych kontroli kierujących można precyzyjnie skontrolować i zebrać wiarygodny materiał badawczy. Efektem programu ma być określenie wspólnej strategii przeciwdziałania kierowaniu po użyciu środków działających podobnie do alkoholu. W Polsce instytucją wiodącą w realizacji programu jest Instytut Transportu Samochodowego, ale jednym z elementów programu "DRUID", jest rozpoczęte 13 czerwca w Szkole Policji w Legionowie szkolenie mające przygotować policjantów do jego realizacji. Policjanci w trakcie szkolenia poznają m.in. rozpoznaną dotychczas skalę zjawiska zażywania narkotyków w Polsce i w Europie, orzecznictwem w sprawach dotyczących środków działających podobnie do alkoholu, wpływem określonych leków na sprawność psychofizyczną kierowców, a także wpływem narkotyków i paranarkotyków na funkcje życiowe i zawodowe kierowców. Funkcjonariusze uczestniczą też w pokazach z przeprowadzania badań na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.