Przegląd prasy

Działania przeciwko „szarej strefie” taksówkarskiej

26 kwietnia 2013

Branża taksówkarska mówi o trudnych czasach jakie nastały właśnie. Mało klientów, a na rynku przewozu osób coraz więcej konkurencji, w tym tej nielegalnej. Miasta walczą z takimi przewoźnikami. I tak np. w Krakowie w nocy z 26 na 27 kwietnia na terenie całego miasta zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób. W akcji wzięły udział służby Inspekcji Transportu Drogowego, WRD Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Kontroli Skarbowej. Akcja polegała na wykonywaniu przejazdów kontrolnych przez nieumundurowanych pracowników ww. instytucji, którzy udając zwykłych klientów dokonalikontrolowanych przejazdów, w wyniku których ujawniono:

*wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 8000 zł kary;

*wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 8000 zł kary;

*wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 8000 zł kary;

Stwierdzono także wykonywanie przewozu osób taksówką bez posiadania stosownej licencji uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa – 8000 zł kary. W wyniku działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną sumę 176 tys. złotych, wobec przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania administracyjne, na kierowców nałożone mandaty karne oraz skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto dwa postępowania karno-skarbowe zostały wszczęte przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej. Na uwagę zasługuję fakt, iż w trakcie jednego przejazdu kontrolnego realizowanego przez “pseudo taksówkę” kierujący tymże pojazdem na widok oznakowanego pojazdu Inspekcji Transportu Drogowego, chcąc uniknąć kontroli podjął próbę ucieczki wraz z pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa, który siedział w pojeździe jako pasażer. Ucieczka została udaremniona, a wobec kierującego zostanie przeprowadzone stosowne postępowanie za próbę niepoddania się kontroli oraz stworzenia zagrożenia życia i zdrowia dla pasażera.

Słowa kluczowe przewóz osób taksówki