Przegląd prasy

Edukacja i nadzór na rzecz poprawy brd

20 października 2006

W dniach 19-20 października w Starych Jabłonkach k/Ostródy odbyła się III Regionalna Konferencja “Edukacja i nadzór – najbardziej efektywne działania na rzecz poprawy BRD”. Organizatorem konferencji było Biuro Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej KE TAIEX reprezentowane przez Hannę Uzar – eksperta RTP oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wydziałów komunikacji, policji, wydziałów edukacji, kuratoriów oświaty, ośrodków szkolenia kierowców, WORD, komisji problemowych WR BRD i inni. Zaproszonymi gośćmi i wykładowcami byli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Ministerstwa Transportu, Krajowej Rady BRD, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, eksperci programu TAIEX UE.