Przegląd prasy

Euro 2012: bezpieczeństwo dróg, audyt brd, nawyki kierowców…

15 września 2011

Na niecałe 300 dni do Euro 2012 najważniejsze inwestycje znajdują się w fazie zaawansowanych budów. Na obecnym etapie przygotowań kluczowe znaczenie mają projekty organizacyjne oraz ich precyzyjna integracja z infrastrukturą. Z doświadczeń poprzednich krajów organizujących wielkie międzynarodowe imprezy wynika, że to właśnie wysokiej jakości organizacja i obsługa kibiców, mają kluczowe znaczenie dla powodzenia wydarzenia i wizerunku Kraju Gospodarza. Szczególne zainteresowanie i szczególne oczekiwania Polaków wywołują drogowe plany związane z tą imprezą, w Polsce ma pojawić się sieć autostrad i dróg ekspresowych. Nie ma wątpliwości, iż obserwujemy przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej. Jak oceniają analitycy następuje przyspieszenie w wymiarze 3-5 lat. Oczywiście nie ma i nie było szans na uniknięcie ryzyk w tym zakresie. Oczekiwania naszych gości to m.inn. sprawny transport. O aktualnym zaawansowaniu przygotowań informowano dziennikarzy podczas konferencji “Czy jesteśmy gotowi na Euro?”, która miała miejsce w Warszawie w pięknym Centrum Konferencyjnym Zielna.

ab4856664b0057f1c924440a1380735ad2b1fb53

(Fot.: PD@N 399-71)

895eda23e17510565ff01aa8375cb0b8d21eb6e2

(Fot.: PD@N 399-63jm) Mikołaj Piotrowski, rzecznik prasowy spółki PL.2012 omówił status polskich przygotowań do Euro 2012. Wyróżniono 46 inwestycji kluczowych, 37 tzw. inwestycji ważnych, 136 inwestycji priorytetowych. W zakresie przygotowań organizacji transportu szczególne znaczenie ma opracowywana tzw. Mobility Concept, czyli koncepcja obsługi transportowej Turnieju. Opracowywane są scenariusze komunikacyjne uwzględniające wszelkie potencjalne możliwości. W ramach zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa, która składa się z 15 określonych elementów, jednym z nich jest bezpieczeństwo drogowe. Czy jesteśmy gotowi do Euro 2012? Dzisiaj, nie – odpowiedział Piotrowski. I kontynuował - data magiczną będzie 7 czerwca 2012 i wówczas powinniśmy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco.

0be45f1685deeef89f69096b301d29bde0d2bcd9

(Fot.: PD@N 399-64jm) Leszek Sekulski, naczelnik Wydziału Systemu Zarządzania Ruchem w GDDKiA omówił zagadnienia zarządzania ruchem na sieci dróg krajowych podczas Euro 2012. Wśród realizowanych działań: pozyskiwanie danych i zarządzanie informacją; osłona meteorologiczna; kamery monitorujące newralgiczne odcinki dróg; systemy informacji dla podróżujących; “zielona fala” jako priorytet dla samochodów ciężarowych; program “Wagi ważna sprawa” (dot. punktów preselekcyjnych); Centrum Zarządzania Ruchem; stałe objazdy na autostradach. Na pytanie czy będzie zakaz ruchu samochodów ciężarowych podczas Euro 2012 - naczelnik odpowiedział, iż nie planuje się takiego rozwiązania, jednak z całą pewnością będą wytyczone trasy alternatywne. Szczególne zainteresowanie dziennikarzy skupione było na planowanym powołanie aż czterech Centrów Zarządzania Ruchem: na A2; A1, A4, też centrum tunelowe oraz czwarte centrum w Warszawie.

0bf55c341948121a76736dafbb7028a2d637dd0f

(Fot.: PD@N 399-65jm) Łukasz Białek z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej swoje wystąpienie poświęcił odpowiedzi na pytanie - Co możemy zaoferować Ukrainie? Polska jako eksporter dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Izba jako swoje szczególne zadanie przyjęła lobowanie na rzecz polskich producentów urządzeń monitorujących ruch drogowy. Odpowiadając na pytanie czy jest szansa na zmianę trudnej sytuacji na przejściach granicznych, otrzymaliśmy odpowiedź, iż jest to możliwe, wciąż trwają usilne pracy w tym zakresie.

dbd4a6a1a5b8d129eb16a50d14f40e239de8cadd

(Fot.: PD@N 399-66jm) Krzysztof Piskorz, przedstawiciel powstałego w 2003 r. pierwszego w skali kraju Regionalnego Centrum BRD, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie na przykładzie programu “Save Our Lives” omówił możliwości Polski, jako importera dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Informował także o obserwowanym właśnie zjawisku migracji prędkości.

ec7e8a360459f0f7eb4d6436aa79b3cbc4415589

(Fot.: PD@N 399-69jm) Zbigniew Żyła, zastępca dyrektora ds. medycznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wiele miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił prowadzeniu akcji ratunkowej przez LPR przy użyciu najnowszego sprzętu - śmigłowca ratunkowego Eurocopter EC 135. Helikopter jest najlepiej wyposażonym śmigłowcem tej klasy na świecie, wprowadzono wiele innowacyjnych i oryginalnych urządzeń. Przeszkolono systemowo: pilotów, ratowników, lekarzy, ale też strażaków, którzy przyjmują helikopter.

9c1f313af2ec675558b3dad287c06ddf956191da

(Fot.: PD@N 399-67jm) Jacek Gacparski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad skupił się na zagadnieniach audytu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Audyt określił jako bardzo ważne narzędzie. Niestety rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej i ustanowienia procedur, których stosowanie zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej (chodzi o drogi znajdujące się na etapie projektu, budowy lub użytkowania), skierowany w ostatnich dniach do Komisji Infrastruktury, pozostał sprawa niezakończona i w nowej kadencji Sejmu, będzie od nowa procesowany. Jacek Gacparski dyrektywę i przyszłą ustawę uznał za akty rewolucyjne.

6efd77cb92374737b8a8c537dbd2f8b4c911dd2b

(Fot.: PD@N 399-68jm) Urszula Nelken, rzecznik prasowy GDDKiA - “Wizja Weekendu bez ofiar w ramach programu “Drogi zaufania””. Pani rzecznik mówiła o akcji "Złe nawyki dobrych kierowców" (w ramach kampanii “Drogi Zaufania”), której celem jest zmiana mentalności Polaków. Za kreację, jak przed rokiem, odpowiadają Marcin Hołota i Mateusz Wojnarowski z agencji Sparing Communication Group. Twórcy kampanii i tym razem postawili na formę dokumentalną. O wypadku drogowym mówią ludzie autentyczni, zawodowo zajmujący się wypadkami drogowymi. Jak oceniają to specjaliści stanowią one studium wielowymiarowości tragicznych konsekwencji, jakie pociągają za sobą wypadki drogowe. To opowieści o przegranym życiu zawodowym i rodzinnym, trudnym godzeniu się ze śmiercią bliskich, żmudnych powrotach do sprawności fizycznej i psychicznej, kalectwie, traumie, winie i przebaczeniu. Jedną z postaci tegorocznej kampanii jest m.in. dr Krzysztof Woźniak z UJ, który na co dzień wykonuje sekcje zwłok ofiar wypadków drogowych (foto poniżej).

194a4ee647f0b8079c8a3e27e88dd59615530f0c