Przegląd prasy

Fakturowanie usługi transportowej

Autor: Gazeta Prawna

17 stycznia 2005

Pytanie: Prowadzę firmę transportową i świadczę usługi na skalę międzynarodową. Nie wiem, jak należy fakturować usługę transportu międzynarodowego, w przypadku kiedy jest ona wykonana na trasie Polska - inne państwo Unii Europejskiej - kraj trzeci. Tadeusz M. z Konina.

Odpowiedź: W wyniku interwencji "Gazety Prawnej" odpowiedzi udzieliła Izba Skarbowa w Łodzi, z której wynika, że podatnicy świadczący usługi międzynarodowego transportu drogowego podlegają opodatkowaniu według stawki 0 proc. tylko w części, w której transport odbywa się na terytorium Polski (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535). Stosownie do treści powołanego przepisu miejscem świadczenia usług transportowych jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zatem, faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób: odcinek trasy wykonywany na terytorium Polski należy wykazać jako opodatkowany według stawki 0 proc., a pozostały odcinek trasy od granicy Polski poprzez inne państwo Unii Europejskiej, do kraju trzeciego, należy wykazać jako niepodlegający opodatkowaniu na terytorium kraju, stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Definicję usług międzynarodowego transportu zawiera art. 83 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle tego przepisu do usług międzynarodowego transportu nie zalicza się transportu drogowego osób.

Odpowiedzi udzieliła: Izba Skarbowa w Łodzi
Źródło "Gazeta Prawna"