Przegląd prasy

Fundacja ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM stawia na aktyw

17 grudnia 2014

e8297eaa83da0448ff5a06c41aa203401f780daf

(508-36)

W Warszawie obradowało Zgromadzenie Założycieli Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM. Przyjęto kierunki nowego planu działania oraz dokonano zmian organizacyjnych - powołano Zarząd w nowym składzie, uzupełniono skład Zgromadzenia Założycieli.

Członkowie Zgromadzenie Założycieli oraz zaproszeni goście omówili szczegóły udziału Fundacji w powołanym kilka dni wcześniej Polskim Klastrze Edukacyjnym (fundacja jest jego członkiem-założycielem). Obie organizacje działają na zasadzie non-profit. Kilkakrotnie podkreślano potrzebę wzmocnienia aktywu wspierającego planowane i podejmowanie działania. Postanowiono zaprosić do tego grona szerszą grupę ekspertów, działaczy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego itd. Oprócz dotychczas realizowanych zadań statutowych, m.in. opiniowania i wnioskowania niezbędnych zmian rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz udział w wychowaniu komunikacyjnym społeczeństwa, uznano za niezbędne wzmocnienie działań właśnie w zakresie - szeroko rozumianej - edukacji komunikacyjnej, a także prawnej. Za nadzwyczaj interesującą uznano propozycję przygotowania pozakodeksowego katalogu zachowań uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy spotkania wskazali na potrzebę wzmocnienia działań na rzecz wyjaśniania i propagowania istoty takich przedsięwzięć jak np. kampania społeczna pn. “10 mniej. Zwolnij!”.

Przypomnijmy – Fundacja, będąca organizacją pożytku publicznego, swój cel formułuje następująco: ograniczenie moralnych i materialnych strat, jakie ponosimy wskutek wypadków drogowych na polskich drogach. Wśród dotychczas realizowanych znalazły się konkretne inicjatywy i działania: kwestie obowiązkowego odpowiedniego oświetlenia przejść dla pieszych na obszarach zabudowanych; opracowanie aktualnych wytycznych Sądu Najwyższego dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, co przełoży się na zaostrzenie wymierzanych kar; opracowanie aneksów ustawowych do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w których w sposób zrozumiały zawarte byłyby odrębne przepisy dla pieszych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami; wprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych dla kandydatów na kierowców w wieku 18-25 lat; organizacja systemu przewozów kabinowych; i inne działania.

Zgromadzenie Założycieli Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym dokonała zmiany Zarządu Fundacji. Przyjęto dymisję dotychczasowego prezesa, Jerzego Pomianowskiego oraz pozostałych członków. Z dniem 17 grudnia 2014 r. powołano nowy zarząd w składzie: Bożenna Chlabicz, Wojciech Pasieczny, Mirosław Szadkowski. Skład Zgromadzenia Założycieli Fundacji powiększono o nowych członków - Jerzego Pomianowskiego, dotychczasowego Prezesa Fundacji oraz Tomasza Matuszewskiego, eksperta z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. (jm)