Przegląd prasy

Fundusz Spójności sfinansuje

20 lutego 2007

W ramach Funduszu Spójności zostanie sfinansowanych 19 projektów drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, których łączna wartość przekracza 1 652 mln euro oraz 17 projektów kolejowych, realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wartości 1 223 mln euro – powiedziała podczas odbywającego się seminarium dziennikarzy mediów ogólnopolskich i regionalnych pt. Fundusz Spójności – nasz rozwój, nasza przyszłość, Barbara Kondrat - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu. Fundusz Spójności w sektorze Transportu jest najważniejszym instrumentem pomocowym Unii Europejskiej przeznaczonym na rozwój Trans-Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce rozpoczęło się w 2004 roku. Wcześniej – od 2000 roku do końca maja 2004 r. – realizowany był program przedakcesyjny ISPA. Po wstąpieniu Polski do UE wszystkie projekty ISPA stały się automatycznie projektami Funduszu Spójności.

Słowa kluczowe GDDKiA inwestycje drogowe