Przegląd prasy

Fundusze europejskie w drodze do szkoły

27 października 2011

c0e0a5588cf3ec8f4d83d508f7068052799a7181(Fot.: PD@N 402-26)

 

Minister Rozwoju Regionalnego i Komendant Główny Policji podpisali porozumienie w sprawie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “Fundusze europejskie w drodze do szkoły”. Jego celem jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych związku pomiędzy inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej a szeroko rozumianą poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Współpraca w ramach zawartego porozumienia opierać się będzie w dużej mierze na formule wypracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji podczas pierwszych dwóch pilotażowych edycji projektu edukacyjnego “Fundusze europejskie w drodze do szkoły”. W ramach przedsięwzięcia w komendach wojewódzkich Policji na terenie kraju przeprowadzone zostaną konkursy plastyczne. Dla zwycięskich placówek przewidziano darmowe lekcje na temat Funduszy Europejskich w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz materiały dydaktyczne (np. laptop, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, itp.). Jednym z elementów współpracy będzie promocja portalu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla dzieci www.euroman.gov.pl m.in. poprzez udział głównego bohatera portalu edukacyjnego MRR Maksymiliana Europejskiego (Euroman). Przedstawi on tematykę związaną z funduszami europejskimi, a następnie wspólnie z przedstawicielami Policji zaprezentuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach spotkań dzieciom wręczane będą też elementy odblaskowe, które zwiększą ich bezpieczeństwo na drodze. Uroczyste podpisanie porozumienia przez Panią Minister i Pana Komendanta Głównego Policji zbiegło się w czasie z zakończeniem II edycji akcji prowadzonej dotychczas z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Sycynie oraz Euroman i policjant z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji, prowadzący dotychczas lekcje. To właśnie oni w trakcie swoich wystąpień zachęcali dzieci do aktywnego uczestnictwa w zabawach edukacyjnych.