Przegląd prasy

Fundusze strukturalne na transport zatwierdzone

Autor: Gazeta Wyborcza

16 stycznia 2004

Komisja Europejska zatwierdziła plany wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na budowę dróg, linii kolejowych i terminali transportowych w latach 2004-2006 - postanowiono przeznaczyć łącznie 1,163 mld euro (wkład własny Polski wyniesie 388,2 mln euro). Zbudowanych lub zmodernizowanych będzie m.in.: 72,6 km autostrad; 51 km dróg ekspresowych; 250 km dróg krajowych; dwa-trzy terminale transportu kombinowanego. Na polski transport UE przeznacza także kwotę ok. 1,9 mld euro - w ramach tzw. funduszy strukturalnych. Wydane zostaną na: 181 km autostrad (A2, A4 i A1).

Źródło "Gazeta Wyborcza"