Przegląd prasy

„Gazeta Prawna”: a gdy szkolenie w toku?

8 stycznia 2013

efb766e10bc6477238a9afb5235f6dd92a1fb6c7

(Fot.: PD@N 452-19)

Im bliżej daty 19 stycznia 2013 r., tym większe zamieszanie i rozbieżność opinii, kogo tak naprawdę będą obowiązywały nowe przepisy - wątpi “Dziennik Gazeta Prawna”. I dla przykładu podejmuje kwestię szkolenia w toku. Jak się dowiadujemy - z takim pytaniem zwrócił się do biura rzecznika praw obywatelskich jeden z przyszłych kierowców, zainteresowany uzyskaniem prawa jazdy kategorii A, który jest w trakcie szkolenia. Zdaniem prawników z zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego RPO nawet jeśli do 19 stycznia ktoś nie uzyska zaświadczenia o ukończeniu kursu, będzie mógł po jego uzyskaniu przystąpić do egzaminu na starych zasadach. Prawnicy powołują się na przepis art. 134 ustawy o kierujących pojazdami, który stanowi, że szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy w formie kursu lub zajęć szkolnych jest kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów. Po uzyskaniu takiej odpowiedzi przyszły kierowca zamieścił ją w internecie, wywołując zamieszanie wśród kandydatów na kierowców. Ci bowiem słyszeli w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego coś wręcz przeciwnego. Także prowadzące reformę Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej konsekwentnie stoi na stanowisku, że niezależnie od wszelkich okoliczności ci, którzy nie zdążą z egzaminem do 18 stycznia, od 19 będą go musieli zdawać na nowych zasadach. Kto ma rację? Odpowiedź z zespołu BRPO nie była – jak się okazuje - oficjalnym stanowiskiem rzecznika w tej sprawie. - Jeżeli po wejściu w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami rzecznik będzie otrzymywał skargi dotyczące omawianej materii i stosowania obowiązujących już przepisów w praktyce, będą one przedmiotem szczegółowej analizy i ewentualnych działań RPO, zgodnie z posiadanymi kompetencjami - tłumaczy Anna Kabulska z biura RPO.