Przegląd prasy

GITD nie planuje zakupu śmigłowców z fotoradarami

8 stycznia 2013

6b108a6c682439f3d5c02ce0e967f3c62e00adc1

(Fot.: PD@N 452-20)

W “Dzienniku Gazecie Prawnej” opublikowany został artykuł pt. “Mandat z powietrza? GITD chce używać śmigłowców z fotoradarami”. Autor podając, iż GITD ma obecnie 375 fotoradarów, 29 aut wyposażonych w urządzenia rejestrujące, do tego stosowne grono urzędników. I podsumowuje: “Ale to za mało. GITD ma ambicje zaistnieć na niebie. Według informacji DGP kierownictwo inspekcji chciałoby nad drogi wysłać najpierw dwa śmigłowce z fotoradarami, potem kolejne, a być może nawet drony, specjalne bezzałogowe samoloty. Z oficjalnych odpowiedzi wynika, że prowadzono już prace nad zakupem maszyn. Pozwala na to szeroka nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym i jej rozbudowany art. 129. - Na etapie projektowania centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym rozważano możliwość realizowania ustawowego uprawnienia GITD do rejestrowania wykroczeń w ruchu drogowym z pokładu statku powietrznego - przyznaje DGP rzecznik GITD Jan Mróz.” GITD zareagowała natychmiast, opublikowano stosowne oświadczenie, a w nim przede wszystkim informacja, iż GITD nie planuje zakupić i wykorzystywać do nadzoru nad ruchem drogowym żadnych statków powietrznych. Pełen tekst oświadczenia poniżej.

Oświadczenie Głównej Inspekcji Transportu Drogowego:

Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi informacjami w Dzienniku Gazecie Prawnej

 

W związku nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w dzisiejszym artykule opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej pod tytułem: “Chcą łapać piratów z powietrza”, którego autorem jest redaktor Robert Zieliński, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oświadcza, że:

1.GITD nie planuje zakupić i wykorzystywać do nadzoru nad ruchem drogowym żadnych statków powietrznych.

2.Na etapie projektowania centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym analizowano możliwość zastosowania wszelkich urządzeń stosowanych w tego rodzaju systemach w innych krajach, które są używane do wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego polegających na niestosowaniu się do ograniczeń prędkości.

3.W wyniku przeprowadzonej analizy uwarunkowań technicznych, prawnych i ekonomicznych, rozważana koncepcja zakupu statków powietrznych została odrzucona już na etapie wstępnym.

4.GITD nie prowadził również żadnych szacunków dot. liczby zarejestrowanych wykroczeń w odniesieniu do przebytej trasy i czasu lotu statku powietrznego.

5.W skład systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce wejdą stacjonarne urządzenia rejestrujące (fotoradary), urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle oraz urządzenia mobilne.

6.Do momentu przejęcia fotoradarów przez GITD, w Policji obsługą blisko 100 urządzeń zajmowało się około 500 funkcjonariuszy. Obecnie w GITD ponad 350 fotoradarów stacjonarnych i mobilnych obsługuje około 200 pracowników.

7.Zadania związane z systemem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym wykonywane są przez wydzieloną wyspecjalizowaną komórkę. Główny Inspektorat Transportu Drogowego realizuje dodatkowo szereg innych zadań związanych m.in. z:

- szeroko rozumianym bezpieczeństwem w transporcie drogowym (kontrole ciężarówek, autobusów itp.),

- ruchem drogowym,

- zapewnieniem zasad uczciwej konkurencji w transporcie drogowym;

- regulacją rynku transportowego, m.in. wydawanie licencji.