Przegląd prasy

Historia obowiązku jazdy na światłach

17 kwietnia 2007

- 1961 rok - Teksas (USA) kampania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego - kierowcy popierający akcje włączali światła w ciągu dnia. W ten dość przypadkowy sposób zwrócono uwagę na korzyści wynikające z takiego rozwiązania. Do kampanii przyłączyly się także: American Trucking Association (w całym kraju) i autobusy firmy GREYHOUND CORPORATION

- 1967 rok - Szwecja zmiana ruchu lewostronnego na prawostronny - zalecenie Szwedzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stosowania świateł w ciągu dnia. Przyłączyły się do tego pojazdy Szwedzkich Sił Zbrojnych a od 1968 roku wszystkie nowe pojazdy szwedzkiej policji są wyposażone w automatyczne (razem z silnikiem) włączanie świateł,

- 1970 rok - Finlandia wprowadza zalecenie używania świateł mijania w dzień poza obszarem zabudowanym w okresie od 1 października do 31 marca. Większość kierowców potraktowało zalecenie jako przepis. Pozytywne efekty (mniej zabitych) w 1972 roku doprowadziły do wprowadzenia przepisu obowiązującego na wszystkich drogach, cały rok,

- 1977 rok - Szwecja, w 1988 Norwegia a w 1990 Dania wprowadza obowiązek używania świateł w dzień na wszystkich drogach, przez cały rok,

- 1989 rok - Kanada wprowadza obowiązek wyposażenia nowych samochodów w automatyczne włączanie świateł (razem z silnikiem), od 1998 roku jest to standardowe wyposażenie samochodów produkowanych przez General Motors,

- 1991 rok - Polska wprowadza obowiązek używania świateł w ciągu dnia od 1 listopada do 1 marca, od 1997 roku od 1 października do ostatniego dnia lutego.