Przegląd prasy

Ich sposobem jest ruch jednokierunkowy

9 kwietnia 2013

Władze miejskie Krakowa realizują swój autorski pomysł na uspokojenie ruchu w centrum miasta (Śródmieście i Stare Miasto) i tym samym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Propozycja dotyczy wprowadzenia ruchu jednokierunkowego wokół Plant. Trwają konsultacje społeczne. Kraków odwiedza rocznie 9 mln osób, które poruszają się po centrum głównie pieszo. Trzeba stworzyć warunki, aby mogły się one poruszać wygodnie i bezpiecznie" - mówił podczas prezentacji projektu wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel. Dodał, że jest to także działanie na rzecz poprawy jakości powietrza. "Zależy nam na ograniczeniu ilości spalin na obszarze Starego Miasta, gdzie wciąż najwięcej jest pieców opalanych węglem" - dodał.

Projekt zakłada, że ruch wokół krakowskich Plant będzie się odbywał w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara po zewnętrznym pasie drogowym. Z ulicy Westerplatte będzie można skręcić wyłącznie w prawo w ul. Lubicz, a z ul. Lubicz pojechać też tylko w prawo, w ul. Pawią, co ma się przyczynić do likwidacji ruchu tranzytowego między dzielnicami. Pas drogowy bliżej Plant ma być zamieniony na ścieżkę rowerową. Planowane jest zamknięcie dla ruchu ulicy Krupniczej od Teatru Bagatela do ul. Loretańskiej, Karmelickiej na odcinku od Bagateli do ul. Garbarskiej oraz objęcie strefą pieszą całej ulicy Grodzkiej. "Po zmianach ruch wokół pierwszej obwodnicy zmniejszy się o blisko połowę. Ruch tranzytowy pomiędzy dzielnicami przeniesie się na drugą obwodnicę, ale z naszych analiza wynika, że ta zmiana dla kierowców nie będzie istotna w stosunku do tego, co jest obecnie. Już stoimy w korkach, a po zmianach ruch na drugiej obwodnicy wzrośnie o 5-10 proc." - mówił ekspert ds. systemów komunikacyjnych Tomasz Kulpa, który uczestniczył w przygotowaniu projektu.