Przegląd prasy

III Międzynarodowe Targi INFRASTRUKTURA 2005

Autor: Ministerstwo Infrastruktury, Gazeta Wyborcza, www.infrastruktura.info

5 października 2005

W Warszawie rozpoczęły się III Międzynarodowe Targi Infrastruktura 2005 r. (5-7 października 2005 r.). Oficjalnego otwarcia dokonał wiceminister infrastruktury Witold Górski. Targi odbywają się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i organizowane są przy współpracy organizacji branżowych oraz instytutów naukowych wspierających ten sektor gospodarki. Tematyka targów: budownictwo drogowe, inżynieria ruchu drogowego, infrastruktura drogowa i komunalna oraz infrastruktura transportu. Ofertę prezentuje 86. wystawców z 8 krajów - firmy produkcyjne dostarczające materiały, sprzęt i maszyny dla budownictwa drogowego i inżynierii ruchu, firmy projektowe i wykonawcze. Stoiska na targach miały Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tegoroczne targi obfitują w interesujące seminaria i spotkania dla specjalistów. Po raz drugi drogowcy spotykają się podczas Forum Polskiego Drogownictwa. Tematem debaty jest obecny stan polskiego drogownictwa, a także najistotniejsze kierunki rozwoju branży. Obrady te mają stanowić wstęp do planowanego na przyszły rok Polskiego Kongresu Drogownictwa - największego w Polsce wydarzenia dla drogowców od czasu II wojny światowej. Targom towarzyszy również ciekawa wystawa "Via archeologica - archeologiczne badania ratownicze w programie budowy autostrad w Polsce".

Odbyła się także XIII edycja międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa ruchu drogowego "Road Safety on Four Continents" (ó).

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowała seminarium "Szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Po raz drugi odbyło się Forum Polskiego Drogownictwa. Sesje: Bariery rozwoju infrastruktury drogowej; Utrzymanie drób i bezpieczeństwo ruchu; Administrowanie drogami; Bariery prawne w drogownictwie; Technika i nauka w drogownictwie; Telematyka w drogownictwie; Program działania Polskiego Kongresu drogowego. Forum stanowiło wstęp do pierwszego w powojennej naszej historii Polskiego Kongresu Drogowego zaplanowanego na 2006 rok.

Resort środowiska przygotował Forum Ochrony Środowiska, podczas którego omówione zostaną: wpływ transportu na środowisko, postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz problematyka związana z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.