Przegląd prasy

Inauguracja Auto Mobility Centrum

4 lutego 2009

c950ceea537475693392ce9956c63ca4ebbbe360 

(285-1)

Ta inicjatywa ma całkowite poparcie resoru infrastruktury - powiedział Podsekretarz Stanu Zbigniew Rapciak 4 lutego br. w Warszawie, uczestnicząc w inauguracji działalności konsorcjum Auto Mobility Centrum, którego głównym celem jest zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych. - W Polsce mamy 5,5 miliona osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, jednak aż 2 miliony z nich możemy “włączyć do ruchu” poprzez techniczne przystosowanie do ich potrzeb środków transportu oraz stworzenie odpowiedniego systemu szkolenia, jako przyszłych kierowców - powiedział Wiceminister Z. Rapciak. - Bardzo istotne jest usunięcie istniejących barier nie tylko w komunikacji samochodowej, lecz również barier architektonicznych - dodał. Konsorcjum Auto Mobility Centrum zostało powołane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - SPiNKa, Instytut Transportu Samochodowego (ITS), Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) oraz Automobilklub Polski. - Naszym celem jest pomoc niepełnosprawnym kierowcom i pasażerom w pokonywaniu najważniejszej z barier - bariery mobilności - poinformował Dyrektor ITS Andrzej Wojciechowski. - Do tej inicjatywy powinni się także włączyć sprawni kierowcy - powiedział Wiceminister Zbigniew Rapciak. - Nikomu nie powinno nawet wpaść do głowy, żeby zatrzymywać się na miejscach dla osób niepełnosprawnych. To kwestia świadomości, którą tworzy się już w szkole podstawowej na lekcjach wychowania komunikacyjnego - dodał. Do głównych zadań Auto Mobility Centrum należeć będzie m.in. adaptacja specjalistyczna pojazdów dla niepełnosprawnych kierowców, wdrożenie programu nauki jazdy “Kierowca bez barier”, jak i stworzenie wypożyczalni odpowiednio oprzyrządowanych samochodów oraz korporacji taksówkowej dla osób z dysfunkcjami. - Chcemy, aby osoba niepełnosprawna zaczęła być postrzegana jako klient, aby wśród firm powstała świadomość istnienia klientów, którym można oferować specjalnie dla nich przystosowane produkty, jak np. samochody, ale także kredyty bankowe czy ubezpieczenia - powiedział Prezes SPiNKa Krzysztof Marciniak. Podczas spotkania zaprezentowano rozwiązania techniczne mające na celu pomoc w nauce jazdy samochodem osobom z wadami słuchu i mowy. Komunikacja między szkolącym a kursantem zostałaby poprawiona poprzez prezentowanie poleceń instruktora na specjalnym wyświetlaczu, w formie określonych piktogramów lub tekstu.