Przegląd prasy

Inauguracja portalu edukacyjnego

8 października 2008

Oficjalna inauguracja Portalu Edukacyjnego Wychowania Komunikacyjnego “Bezpieczna Droga do Szkoły

www.wychowaniekomunikacyjne.org

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań w zakresie bezpieczeństwa na drodze, a także do uroczystego otwarcia Portalu Edukacyjnego Wychowania Komunikacyjnego “Bezpieczna droga do szkoły”.

ee891b2e80590a030b0c7b236fcca10966903dab  (268-16)

^Od lewej siedzą: Ewa Gawor - Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, Krzysztof Bujnowski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Andrzej Szklarski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Maurycy Wojciech Komorowski - Burmistrz Dzielnicy Ochota, Stanisław Grudzień - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

ae7fba0a312e3b66588390b94a6d2d2c6b03c07c 

(268-17)

^Na konferencję przybyło liczne grono dziennikarzy, przede wszystkim radiowych.

Gospodarzem konferencji był Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego. W licznym gronie gości znaleźli się: Andrzej Szklarski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Stanisław Grudzień – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Krzysztof Bujnowski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej, Ewa Gawor - Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, Maurycy Wojciech Komorowski - Burmistrz Dzielnicy Ochota oraz przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

W województwie mazowieckim nie tylko 13 października, ale przez cały tydzień miały miejsce różne wydarzenia związane z upowszechnianiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W czwartek - 16 października br. - w Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona tej tematyce. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności różnych instytucji na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Marszałek Adam Struzik wręczył uroczyście nagrody laureatom konkursu plastycznego, którego tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

– Wypadki drogowe są trzecią przyczyną zgonów w naszym województwie. Aby im przeciwdziałać, winniśmy nasze dzieci i młodzież uczyć, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy akcję “Bezpieczna droga do szkoły”. Także dla nich powstał nowy edukacyjny portal internetowy. Wierzę, że edukacja najmłodszych sprawi, że w przyszłości będą oni rozsądnymi kierowcami – powiedział Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ponadto podczas konferencji został uroczyście i oficjalnie już została zainaugurowana działalność innowacyjnego Portalu Edukacyjnego “Bezpieczna droga do szkoły” (www.wychowaniekomunikacyjne.org), który powstał z inicjatywy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt został stworzony na Mazowszu, ale z powodzeniem służy już mieszkańcom całej Polski. Jak Państwo doskonale wiedzą, ważny dział stanowi strona adresowana do nauczycieli, którzy mogą skorzystać z zamieszczanych na niej materiałów metodycznych i dydaktycznych z zakresu wychowania komunikacyjnego w szkole. Jednak nie tylko nauczyciele, ale i sami rodzice dzięki portalowi mogą zadbać o edukację swoich dzieci. Godne polecenia są działy “Wspólna zabawa” czy “Obejrzyj z dzieckiem”, dzięki którym całe rodziny mogą spędzić wspólny czas i przy okazji wiele nauczyć się z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Atrakcją dla dzieci jest strona adresowana tylko do nich. Znajdą tam quizy, krzyżówki i interesujące filmy edukacyjne. Jest to wspaniała okazja, by czas spędzany przed komputerem wykorzystały jednocześnie na naukę przez ciekawą zabawę.

Portal ma formę otwartą - ma być nie tylko źródłem informacji dla rodziców i nauczycieli, ale też miejscem wymiany doświadczeń. Nauczyciele, rodzice, policjanci, a także dzieci mogą współredagować materiały zamieszczane w nim.

Podczas konferencji atrakcją dla dzieci, młodzieży oraz zaproszonych dziennikarzy były pokazowe zajęcia nauki poruszania się po drodze rowerem, motorowerem oraz pieszo, które odbyły się na pobliskim miasteczku ruchu drogowego. Zasady bezpiecznego ruchu w atrakcyjny sposób przybliżyli policjanci Komendy Stołecznej Policji.

W ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szkoły i przedszkola odwiedzili policjanci, którzy ponadto zorganizowali wiele akcji o szerszym zasięgu. Aktywnością i innowacyjnością wykazały się też wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z Mazowsza, przygotowując różne imprezy, np.: akcję rozdawania kierowcom ulotek z hasłami: “Zapnij pasy”, “Jedź bezpiecznie”, “Włącz światła”, “Bezpieczny pieszy” w Płocku; happening pod hasłem “Dlaczego piesi giną na przejściach?” w Siedlcach; akcję prewencyjną prowadzoną w gimbusach przewożących uczniów na terenie powiatu radomskiego; imprezę na autodromie Automobilklubu w Warszawie, w trakcie której odbyły się egzaminy na kartę rowerową i motorowerową; w Ostrołęce akcję “Cytrynka na drodze”, podczas którejwspólnie z młodzieżą szkół podstawowych dokonywano kontroli kierowców naruszających przepisy; cykliczne konferencje radiowe pod hasłem “Bezpieczna droga do szkoły” i “Bezpieczny transport zbiorowy dzieci do szkół” z udziałem przedstawicieli  WORD,  Policji i Inspekcji Transportu Drogowego w Ciechanowie.

Troska Samorządu Województwa Mazowieckiego o bezpieczeństwo na Mazowszu to nie tylko działania Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Już po raz siódmy zorganizowana została akcja “Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas spotkań, które odbywają się w szkołach na Mazowszu, dzieci poznają podstawowe zasady ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Tylko w tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 750 tys. zł.

Blisko 19 mln zł zarezerwowano w budżecie województwa mazowieckiego na programy pomocowe dla policji oraz państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Ponad 15 mln zł trafi do jednostek OSP z całego Mazowsza w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych 2008. Dzięki wparciu finansowemu zakupionych zostanie 320 samochodów pożarniczych i ratowniczych oraz specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy i ratownictwa drogowego dla 515 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Na zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 3 mln zł. Dzięki tym środkom uda się dofinansować zakup 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 9 podnośników hydraulicznych SHD-25 oraz 1 ciągnika siodłowego.

Na zakup samochodów dla Policji w budżecie województwa zarezerwowano blisko 1 mln zł. Dzięki tym środkom planowane jest dofinansowanie zakupu 26 samochodów, 6 motocykli oraz 1 łodzi motorowej dla komend powiatowych i miejskich policji z Mazowsza. (BCH)

Słowa kluczowe wychowanie komunikacyjne