Przegląd prasy

Informacja o inwestycjach na drogach krajowych - stan na 3.06.2009

3 czerwca 2009

Informacja Ministerstwa Infrastruktury:

Od 16 listopada 2007 r. do 3 czerwca 2009 r. podpisano umowy na budowę 810 km dróg krajowych, w tym na 406 km autostrad oraz 404 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg. Podpisano umowy na budowę ok. 60 km autostrad w systemie tradycyjnym (m.in. budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8, A1 Maciejów - Sośnica) oraz 350 km w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (m.in. A1 Stryków -Pyrzowice). Wśród podpisanych umów na budowę dróg ekspresowych znalazły się m.in. S8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, S7 Skarżysko-Kamienna – Występa, S74 Kielce - Cedzyna oraz S7 Olsztynek - Nidzica. Podpisano również umowy na budowę obwodnic m.in. Słupska, Kędzierzyna–Koźla, Stargardu Szczecińskiego, Ostrowa Wielkopolskiego i Kraśnika. W 2009 r. wyłoniono wykonawców autostrady A1 Maciejów - Sośnica, a także dróg ekspresowych S7 Skarżysko-Kamienna - Występa, S74 Kielce – Cedzyna i S7 Olsztynek - Nidzica (wraz z obwodnicą Olsztynka) oraz obwodnic Kraśnika i Kędzierzyna-Koźle. Wartość tych inwestycji to 3,32 mld zł.

b04bf67a67fb5c9dcf0c290dec154066742ad191 (301-22mi)

^Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4