Przegląd prasy

Instruktorzy i egzaminatorzy debatują

29 maja 2010

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zorganizował i zaprosił przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców województwa pomorskiego na spotkanie z dyrekcją i egzaminatorami Ośrodka. Tematem spotkania były problemy nurtujące środowiska instruktorów i egzaminatorów, zagadnienia dotyczące szkolenia i egzaminowania. Organizatorzy rzetelnie przygotowali się do debaty. Poproszono gości o wcześniejsze przysłanie pytań, które chcieliby poruszyć na spotkaniu.