Przegląd prasy

Inteligentna zielona fala

23 lutego 2006

Australijska firma Tyco wybrała Rzeszów na pierwsze w Polsce miasto, w którym będzie testowana tzw. inteligentna zielona fala, czyli system ułatwiający kierowcom przejazd. Na sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach zamontowano specjalne urządzenia rejestrujące natężenie ruchu pojazdów. Co sekundę przesyłają one raport o natężeniu ruchu do komputera, który znajduje się w Miejskim Zarządzie Dróg i Zielni. Komputer je analizuje i dostosowuje czas pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach do liczby przejeżdżających przez nie pojazdów. - Gdy jest ich dużo, wtedy wydłużany jest czas pracy sygnalizacji, by więcej samochodów mogło przejechać i by ruch się rozładował. Jest to oczywiście skoordynowane z pozostałymi skrzyżowaniami objętymi tzw. inteligentną zieloną falą - tłumaczyli przedstawiciele firmy Tyco.