Przegląd prasy

Jak fotoradary wpływają na bezpieczeństwo

16 grudnia 2006

Spadek liczby wypadków drogowych o 57 proc., ofiar śmiertelnych o 65 proc. i rannych o 56 proc. to efekty instalacji masztów wraz fotorejestratorami na polskich drogach. Tak wynika z analizy wpływu tych urządzeń na poprawę bezpieczeństwa, przedstawionej przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na podstawie dokonanych porównań na terenie całego kraju w roku 2006, widać zdecydowany spadek we wszystkich kategoriach, w miejscach, w których zainstalowane były maszty fotoradarów niezależnie od częstotliwości umieszczania w nich urządzeń.

W okresie od stycznia do września roku 2006 wydarzyło się w tych miejscach 150 wypadków, w których zginęło 18 osób, a rannych zostało 203 osoby. Porównując te dane do analogicznego okresu roku 2005, należy jednoznacznie wskazać na spadek:

• liczby wypadków o 207 (tj. o 57%),

• liczby osób rannych o 262 osoby (tj. o 56%),

• liczby osób zabitych o 34 osoby, (tj. czyli o 65 % spośród wszystkich osób, które zginęły w roku 2005 w tych właśnie miejscach).

Świadczy to o wyraźnym respektowaniu istniejących ograniczeń prędkości przez kierowców w tych miejscach, które jeszcze w 2003 r. były uznawane za jedne z najniebezpieczniejszych w Polsce. Warto podkreślić, że zakres oddziaływania fotoradaru, czy też samego masztu (atrapy fotoradaru) nie odnosi się wyłącznie do punku jego lokalizacji, albowiem w większości przypadków w odległości kilkuset metrów (nawet kilku km) przed samym fotoradarem znajdują się tablice ostrzegające o radarowym pomiarze prędkości, które skutecznie wpływają na spowolnienie jazdy kierujących na szczególnie niebezpiecznym odcinku drogi, czyniąc ją bezpieczniejszą. Analizując dane statystyczne uzyskane z roku 2006 i 2005 można powiedzieć, że oprócz województwa kujawsko-pomorskiego, opolskiego i lubelskiego gdzie nastąpił nieznaczny wzrost liczby osób zabitych w roku 2006 względem roku 2005, w pozostałych województwach odnotowano tendencje spadkowe, a w trzech przypadkach wartości niezmienne. Wzrostowi liczby osób zabitych towarzyszył jednak spadek liczby wypadków w tych województwach, co należy interpretować w ten sposób, że w jednym wypadku musiała ginąć więcej niż jedna osoba. Na taki stan rzeczy Policja nie ma jednak większego wpływu.

521849b6b0151fdaae3a2b598e0ff423d9ebdea3 (180-4)

Policja dysponuje około 60 urządzeniami pracującymi na bazie 340 masztów zainstalowanych na drogach całego kraju. Zakupy kolejnych urządzeń pozwolą w najbliższym czasie na wykorzystywanie około 675 masztów oraz około 127 fotoradarów.

Słowa kluczowe fotoradary wypadki drogowe