Przegląd prasy

Jak ze środków unijnych finansować transport

13 grudnia 2006

Jak finansować transport miejski i międzygminny ze środków unijnych od 2007 roku. W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) od 2007 roku jest kilka priorytetów mających na celu wspieranie transportu miejskiego i regionalnego. Prawie w każdym wojewódzkim regionalnym programie operacyjnym (RPO) część środków będzie przeznaczona na rozwój drogownictwa i transportu w gminach i powiatach.