Przegląd prasy

Jakie cechy powinien posiadać instruktor techniki jazdy?

13 czerwca 2016

5509a64bb6cbb2798937623ccb35acded5d2a016Wojciech Szejnert, trener,

Szkoła Bezpiecznej Jazdy RENAULT (541-4 fot. SBJ Renault)

Kierowcy trafiający na szkolenia doskonalące technikę jazdy to często osoby przekonane o swoich wysokich kwalifikacjach w dziedzinie prowadzenia pojazdu. Zmiana ich przekonań związanych z jazdą samochodem bywa niełatwym zadaniem. Dlatego aby wykonywać zawód instruktora techniki jazdy, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje osobowościowe.

Podstawę stanowią oczywiście wysokie umiejętności i gruntowna wiedza w dziedzinie techniki jazdy samochodem. Instruktor powinien także mieć możliwie jak największy zasób własnego, praktycznego doświadczenia za kółkiem. Powinien także doskonale znać przepisy ruchu drogowego.

Niezbędną cechą instruktora techniki jazdy jest także wewnętrzne przekonanie, że za kierownicą warto stosować zasady bezpiecznej jazdy. Ktoś, kto lubi na drodze ryzykować i naginać reguły, niezależnie od sprawności w prowadzeniu samochodu nigdy nie będzie dobrym instruktorem, bo po prostu nie będzie wiarygodny dla kursantów.

Prowadzenie szkoleń z bezpiecznej jazdy, podobnie jak dowolnych innych szkoleń dla osób dorosłych, nie jest rzeczą łatwą. Dlatego u instruktora konieczne są także określone kompetencje interpersonalne: najwyższy poziom kultury osobistej, umiejętność poprawnego wysławiania się, nastawienie do kursantów cechujące się sympatią i szacunkiem.

Poza wyżej wymienionymi kwestiami można wymienić także inne cechy, które są u instruktora mile widziane. Przykłady to posiadanie prawa jazdy możliwie jak największej liczby kategorii, ukończenie szkoleń z pierwszej pomocy, posiadanie uprawnień instruktora nauki jazdy lub egzaminatora ruchu drogowego, itp. Wszystko to pozwala instruktorowi wzbogacić prowadzone przez siebie szkolenia dodatkowymi treściami i prowadzić zajęcia w bardziej profesjonalny sposób.