Przegląd prasy

Jakie uprawnienia do kierowania karetką pogotowia?

21 maja 2005

Pytanie: Moje pytanie dotyczy uprawnia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, dokładnie - karetki pogotowia. Tzn. jakiej kategorii trzeba mieć prawo jazdy, jakiego rodzaju świadectwo kwalifikacji (jeśli takowe jest wymagane) oraz jakie badania lekarskie? Kto ponosi koszty związane z uzyskaniem tych dokumentów? Jednocześnie proszę o wskazanie właściwych Dzienników, Rozporządzeń regulujących te kwestie.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 95a Ustawy - Prawo o ruchu drogowym "kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, która:

ukończyła 21 lat; posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrudnienie oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, i psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

Generalnie ustawodawca niestety nie określił wzoru dokumentu potwierdzającego w trakcie kontroli drogowej potwierdzającego spełnienie powyższych warunków. Niezłym wyjściem z tego problemu jest wykorzystanie wzoru zaświadczenia z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy. Należy jednak pamiętać, że wzór ten nie jest obowiązkowy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, tylko wyłącznie kierowców wykonujących przewozy drogowe zarobkowe lub niezarobkowe, pojazdami ciężarowymi lub autobusami. Należy pamiętać także, iż w krajowym prawodawstwie nie funkcjonuje już dokument zwany świadectwem kwalifikacji.

Odpowiedzi udzielił: mł. insp. mgr inż. Sebastian Paluch, inspektor w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego oraz wykładowca w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie
Źródło Prawo Drogowe@NEWS