Przegląd prasy

JAROSŁAW: „Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy” (cz. 1)

8 listopada 2014

1019dd45ded49d635b28dce15d16a25c1457749b

977351caaca22b395b257db0345d0873e677581f

ce3ae9f228771060212fd03a512d7215808c3f6f

8900787f1c33b8e483f7a688adaf89cc5c4df95d

c18b0e7f9feb23152727bebc4418e85047d65980

f9ba1543457cedee635e730cbc495d6abd757e96

(506-63-68 fot. grupa image)

W Jarosławiu na 8-9 listopada 2014 r. zaplanowano i przystąpiono do realizacji szkoleń w ramach projektu realizowanego pn. “Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.1.1. Współorganizatorem był Wacław Ochota, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców “WIRAŻ z siedzibą w Jarosławiu. Szkolenia odbywały się w salach osk.