Przegląd prasy

„Jeden dzień z życia więźnia: projekt edukacyjny na rzecz poprawy brd”

8 listopada 2015

a845d24371cabdc5492401cddcea7abaf1d313f1

66f3238d1b517d5691264f6e656b2a7675ac40d8

5053d5a979c07d78fb01cd1ce408980ae30e0a09

9cc5e1f4aed745ed2fe077cc631842897bd22a61

45a1a0cd1023692311b3722f29d3a706c5daabd1

326a25365194a20e5aa1643fa31564383e342fd9

e3a50724c2c02e34ac43dbe973e80a62730f41a7

(529-8-14 screen spotu)

Rozmowa z Markiem Dworakiem, dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, współinicjatora oraz współrealizator spotu

“Jeden dzień z życia więźnia: projekt edukacyjny na rzecz poprawy brd”

Pyta redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS: Portal YouToube opublikował spot edukacyjny pt. “Jeden dzień z życia więźnia: projekt edukacyjny na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. To bardzo poruszający spot, a przez to wydaje się pomysłem trafionym. Czyli jego przesłanie zostanie zapamiętane. Wiemy, iż współrealizatorami są Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Służba Więzienna OISW Kraków oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poproszę o kilka słów ilustrujących inicjatywę powstania tego projektu.

Odpowiada Marek Dworak, dyrektor MORD Kraków: W dniu 1 czerwca 2015 zawarte zostało porozumienie pomiędzy Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie, a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie.

Celem tego porozumienia było nawiązanie współpracy w zakresie realizacji programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Programem tym zostaną objęci kierowcy podlegający kursom reedukacyjnym realizowanym w MORD w Krakowie, młodzież w ramach zajęć profilaktycznych jak również osadzeni w zakładach karnych, za naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach porozumienia OISW zadeklarował umożliwienie pracownikom naszego Ośrodka prowadzenie zajęć z osadzonymi, wymagającymi reedukacji z uwagi na przestępstwa popełnione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a w szczególności kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków. Jednym z postanowień porozumienia była wspólna realizacja filmów i materiałów szkoleniowych, które będą wykorzystywane w programach edukacyjnych. Po zamieszczeniu w Internecie informacji o porozumieniu MORD-OISW, chęć współpracy przy realizacji w/w materiałów filmowych zgłosiło Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD. WRBRD współpracowała dotychczas z Centrum przy realizacji programu “Road Show”.

Pyta redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS: Rozumiem, że adresatem może być tu każdy kierowca. A może chcecie trafić do jakiejś konkretnej grupy odbiorców? Jak planujecie Państwo wykorzystać spot? Gdzie będzie emitowany?

Odpowiada Marek Dworak, dyrektor MORD Kraków: Spot, który ukazał się na YouTube oraz innych portalach jest zapowiedzią prowadzonych przez nas działań, o których wcześniej wspomniałem. Ukazał się m.in. na naszej stronie internetowej, a także jego emisja planowana jest w naszym programie TV “Jedź bezpiecznie”. Dzięki temu ukaże się w telewizji ogólnopolskiej. Obecnie jesteśmy na ukończeniu kolejnego filmu, jako rozwinięcia spotu, realizowanego głównie dla potrzeb szkoleniowych naszego Ośrodka jak i Ośrodków w Nowym Sączu i Tarnowie. Ponieważ jednak emitowany spot spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem u szerokiej grupy odbiorców - nie tylko kierowców, ale wszystkich zainteresowanych problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego - będziemy zabiegać o jego szersze upowszechnienie.

Pyta redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS: Czy widzi Pan możliwość i sens wykorzystywania tego spotu podczas szkoleń kandydatów na kierowców? A w WORD-zie podczas szkoleń zakresu brd będzie wyświetlany?

Odpowiada Marek Dworak, dyrektor MORD Kraków: Obecnie spot jest publikowany na kursach organizowanych w MORD w Krakowie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Kurs ten nazywany potocznie “redukującym punkty karne” prowadzi u Nas w Ośrodku wysoko wyspecjalizowana kadra wykładowców. Zajęcia prowadzą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie objaśniając najczęściej popełniane wykroczenia przez kierowców, oraz kadra psychologów z OISW w Krakowie. I to właśnie oni analizują tematykę przyczyn psychologicznych niestosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz co się dzieje z osobą po przekroczeniu, jak to się mówi, tej cienkiej granicy. Nie każdy kierowca uświadamia sobie co się dzieje z nim, jak już dojdzie do tragedii. Jakie czekają go konsekwencje moralne, osobiste, społeczne i zawodowe. I właśnie celem spotu jest w skrócie przedstawienie tej kwestii.

Zamiarem naszym jest również przedstawienie spotu na kursach dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będą obowiązkowe dla kierowców w tzw. okresie próbnym.

Pyta redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS: Film zrealizowany został w Areszcie Śledczym w Krakowie. Tam zapewne są osadzeni także sprawcy wypadków drogowych. Czy projekt będzie miał swój dalszy ciąg? Np. film - wywiad z osądzonym, który pokaże swoją twarz i opowie o swoim konkretnym wypadku, o tym jak ten straszny moment zmienił życie jego i jego rodziny? Zrobcie film o rodzinie ofiary - komentują internauci oglądający spot. Tu są pokazane losy człowieka, który po prostu ZABIŁ. Od imprezy i nagłego najścia głupoty po mordercę w ciągu kilku chwil. To ma uderzyć w łeb i powiedzieć "zobacz, chcesz tak skończyć?!", a nie współczuć ludziom, którzy tak postąpili - piszą inni.

Odpowiada Marek Dworak, dyrektor MORD Kraków: Zarówno zaprezentowany spot edukacyjny, jak również film szkoleniowy zostały zrealizowane w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie oraz w Zakładzie Karnym w Trzebini. W filmie sami osadzeni będą opowiadali swoją historię - na ile zdarzenie, których byli sprawcą wpłynęło na ich życie, jak zmieniło relacje z rodziną, ilu szans pozbawiło. Będą opowiadali jak przekroczenie tej cienkiej granicy w bezpiecznym kierowaniu pojazdem na drodze zmienia diametralnie życie. Kwesta wypadku drogowego każdego z nas może czekać jeżeli tylko nasza jazda, zachowanie nie jest rozważne i bezpieczne. Sami osadzeni nie wyrazili oni zgody na pokazywanie twarzy.

Film będzie zawierał również informacje, że osadzeni podlegają również szkoleniom i wykładom prowadzonych przez pracowników naszego Ośrodka.

Uprzejmie dziękuję za rozmowę.

Jolanta Michasiewicz (red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE @ NEWS)

9124733b55ee7728684de3d239f1b6cfd0a6cfa2

Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

(529-7 fot. jola michasiewicz)