Przegląd prasy

Jedne odblaski świecą słabo, a drugie ratują życie

29 października 2014

5ea78bd41c6dd0b24f812ace605904b77b4020ac

37d93554bceec6f439664b80569a021f8da938cd

f0ac4625b6854a35fd81958bee7ce063c60c4dde

8546c12d9fc1214e2b6a07a18d3fd43d365705f3

fddbe146de211c860ac0e1956cc34007e81b12f6

d2da07024d1c935790c6e3ff49af94f775742cec

2c9ba89cfa7cb0398c64ae3505f812ccdc6d6960

005d0e40efd502885bb924f3e39a3f017a4ab1fa

8ede987694d495cfac2ef0c7ebc0a0513c204091

19945cfd7988019a3d2c54709374d08f709645e2

b59f5d4ca1e5385fdf70f6ff0b9e789f25c470c4

389652411d1eec6db610ec5a2d427929953cfd20

20e92baccd2d765fa0f6ba9723eef8b0b0096880

0a9702a4a60c2c1187fa451ddea8b9a358fe7180

(505-56-69 fot. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz jola michasiewicz)

Zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym każda osoba poruszająca się po zmierzchu drogą poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia odblasków. Ta zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród najmłodszych uczestników ruchu. Jednak, czy samo posiadanie odblasków jest w stanie uchronić od nieszczęśliwego wypadku? I co w przypadku tych elementów odblaskowych, które świecą z bliska, ale niekoniecznie z daleka?

Pomimo systematycznego zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych oraz rannych, polskie drogi nadal należą do jednych z najniebezpieczniejszych w Europie. Szczególnie tragiczne są statystyki dotyczące pieszych, którzy stanowią około 33% wszystkich ofiar śmiertelnych. Z ogólnej liczby 3357 osób zabitych w 2013 roku aż 1140 ofiar stanowią piesi. Co więcej, piesi nie mogą również czuć się bezpieczni w miejscach przeznaczonych do ruchu pieszego. W ubiegłym roku ponad 70% wszystkich wypadków z udziałem pieszych zdarzyło się w miejscach przeznaczonych do ich ruchu. Na przejściach dla pieszych zginęły 232 osoby*.

Dla bezpieczeństwa każdego uczestnika ruchu drogowego niezwykle ważne jest, aby był odpowiednio dobrze widoczny. Ma to szczególnie znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy warunki pogodowe są niekorzystne. Kierowca jest w stanie zauważyć pieszego poruszającego się po ciemnej drodze dopiero z odległości 20 m. Osoba z elementami odblaskowymi jest widoczna już z ponad 150 m. Spostrzeżenie pieszego o 0,5 sekundy wcześniej daje kierowcy prowadzącemu pojazd z prędkością 50 km/h aż 7 dodatkowych metrów na zahamowanie.

Z tego też względu jednym z najistotniejszych czynników jest zwiększenie widoczności pieszego w czasie poruszania się po drodze. Szczególnie ważne jest to w terenie niezabudowanym, gdzie nie ma dodatkowych źródeł światła, które umożliwiałyby kierującemu odpowiednio wcześnie zauważyć użytkownika drogi. Rozwiązaniem tej sytuacji jest nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 31 sierpnia 2014 r., i określa, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Tegoroczny sezon jesienny jest pierwszym, w czasie którego będą obowiązywać zmiany.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, iż nie każdy pieszy będzie mógł skorzystać z tej pozytywnej zmiany w prawie. Brak wiedzy i dostępu do właściwych odblasków, może zadziałać przeciwnie niż zakładano.

- Widoczność jest podstawowym czynnikiem decydującym o czasie reakcji i długości drogi hamowania. Z raportu “Innowacyjny Polak 2014” wynika, że aż 85 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że wyraźne odblaskowe oznakowanie dróg i pojazdów korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Podobną rolę powinny spełniać materiały odblaskowe używane przez pieszych. Wiele mówi się o tym, że należy posiadać odblaski, jednak nie zwraca się uwagi na ich jakość. Na rynku dostępnych jest wiele odblasków, produkowanych przez różne firmy, tak krajowe jak i zagraniczne. Duża część z nich wykonywana jest z materiałów, które nie spełniają norm odblaskowości - podkreśla Bogumiła Styś z Działu Bezpieczeństwa Pracy w firmie 3M.

- Nieświadomy konsument, dokonując zakupu odblasku o niskiej jakości, może nawet o tym nie wiedzieć i poruszać się po drogach w przekonaniu o posiadaniu właściwego oznakowania, co paradoksalnie zwiększa prawdopodobieństwo, że będzie uczestnikiem wypadku drogowego - dodaje dr inż. Piotr Kaźmierczak z Instytutu Transportu Samochodowego.

29 października w Instytucie Transportu Samochodowego odbyła się konferencja promująca używanie dobrej jakości odblasków. W czasie spotkania poruszono temat jakości elementów odblaskowych oraz tego, jak ich umiejscowienie i ilość wpływają na widoczność pieszego. Na koniec przeprowadzono również wizualizację, która pokazywała działanie wysokiej jakości odblasków, w zestawieniu z odblaskami niespełniającymi norm. Organizatorami wydarzenia byli: ITS i Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z firmą 3M.

* Na podstawie danych ze www.statystyka.policja.pl