Przegląd prasy

Jest Polskie Obserwatorium BRD

22 maja 2014

5aec75d61553083466b2cfff88b06d39ecfdc813

4219b4167659d8bd19576cd3975678a168930b1a

70c494a139d2b136decad7d0aa85472d136b04bb

(493-23-25 fot. ITS)

Rzetelna i kompleksowa baza danych o zdarzeniach drogowych jest podstawą do identyfikacji głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. To także punkt wyjścia do planowania działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie liczby wypadków oraz ich skutków.

Pomimo faktu, że w Polsce następuje systematyczny spadek liczby ofiar wypadków drogowych, to nadal w ich następstwie życie traci średnio 9 osób dziennie, a 120 zostaje rannych. Potrzeba poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostaje w dalszym ciągu palącą kwestią, dlatego w latach 2010-2013 w Instytucie Transportu Samochodowego powstało Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR), które realizuje zalecenia Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005-2007-2013, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 oraz założenia europejskich projektów: SafetyNet i DaCoTA, czyli kompleksowego podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa na drogach.

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to jednostka wspierająca władze centralne i lokalne w procesie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zajmuje się gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem danych z zakresu brd. Dane te mogą służyć m.in. do oceny skuteczności podejmowanych działań, kreowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenia świadomości społeczeństwa w obszarze zagrożeń w ruchu drogowym, tłumaczy dr hab. inż. Marcin Ślęzak – dyrektor ITS.

Głównym celem POBR jest przyczynienie się do zmniejszania liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest dostarczanie danych o zagrożeniach i rozpowszechnianie wiedzy na temat sposobu poprawy obecnego stanu rzeczy. Rzetelnie przygotowana baza danych o zdarzeniach drogowych jest podstawą do identyfikacji głównych problemów z zakresu brd, a także punktem wyjścia dla planowania działań prewencyjnych i źródłem informacji w procesie oceny wdrożonych przedsięwzięć. Od zakresu oraz jakości zbieranych danych i ich analiz w dużej mierze zależy trafność podejmowanych decyzji. Właściwe decyzje pozwolą zaś zapobiegać wypadkom i zmniejszać ich ewentualne skutki.

System informatyczny POBR składa się z dwóch części: hurtowni danych i portalu informacyjnego www.obserwatoriumbrd.pl. Portal POBR zapewnia narzędzia do analiz danych o wypadkach drogowych. Interaktywna mapa oraz dostęp do bazy POBR umożliwiają ocenę zagrożeń dla wybranych obszarów. Wynikami analiz są mapy wypadków i zestawienia tabelaryczne z danymi liczbowymi.

Dane i informacje zgromadzone w POBR są przeznaczone dla: przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, zarządców dróg wszystkich szczebli, specjalistów z różnych dziedzin: projektantów, psychologów, nauczycieli, prawników, policjantów, studentów, a także przedstawicieli mediów.

Ponadto POBR współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką brd w kraju i za granicą, m.in. z Krajową Radą BRD, Policją, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkimi Radami BRD,Wojewódzkimi Obserwatoriami BRD, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Ośrodkami Szkolenia Kierowców, Komisją Europejską, europejską bazą danych (CARE), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - w ramach międzynarodowej bazy danych IRTAD oraz z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), konkluduje dyrektor Marcin Ślęzak.

System informatyczny POBR utworzono dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oficjalnego otwarcia Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dokonali: Maciej Mosiej, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.