Przegląd prasy

Jest "Transgraniczny kodeks drogowy"

17 października 2006

Zbiór różnic i podobieństw w przepisach prawnych oraz praktyczne porady dotyczące ruchu drogowego w Polsce, na Litwie i w obwodzie kaliningradzkim Rosji - zawiera "Transgraniczny kodeks drogowy", wydany z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. Wydany w trzech językach krajów, których dotyczy jest bardziej poradnikiem lub podręcznikiem, niż tylko zbiorem różnic i podobieństw w przepisach. Są tam m.in. ważne dla kierowców numery telefonów i adresy. Pulikację w nakładzie 2 tys. egzemplarzy współfinansowano z unijnego programu współpracy transgranicznej INTERREG - poinformowała dyrektor WORD Elżbieta Filipowicz. Dowiedzieć się z niego można, jakie jest obowiązkowe wyposażenie auta, różnice w oznakowaniu dróg, ograniczeniach prędkości i wysokości mandatów w każdym z trzech krajów. Opisano też postępowanie w razie wypadku drogowego, czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy oraz służby, które należy wówczas powiadamiać. Kodeks jest przeznaczony jest głównie dla kierowców, którzy wjeżdżają do Polski z Litwy lub obwodu kaliningradzkiego, albo do tych krajów wyjeżdżają z Polski, a nie znają przepisów.

Słowa kluczowe kodeks drogowy WORD