Przegląd prasy

Jubileusz OSK „KURSANT”. To zdecydowanie super ośrodek

24 października 2015

122e72205d3ad85da78bc718eff3aab98a61406d

8f4ac5648734d6347d8001922dca0a9e4ca17d89

e61a415893e99d889d623d1009e0e53b4c10793a

a5edd69cdc89edde5657f16dec52551c007c900b

(526-20-23)

We Wrocławiu swój jubileusz 15. lecia obchodził Ośrodek Szkolenia Kierowców “KURSANT”. Starannie przygotowano oficjalną uroczystość. Wśród zaproszonych gości m.inn.: Włodzimierz Chlebosz, były członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (obecnie wójt gminy Czernica); Witold Wiśniewski, prezes Zarządu Grupy IMAGE. Gościom i pracownikom dziękowano za ciężką pracę i zaangażowanie w rozwój ośrodka, wręczono upominki. I nie były to wyłącznie słowa kurtuazyjne. Wykorzystując okazję zwięźle przekazano uwagi pokontrolne (z własnego audytu poziomu szkolenia). Jak się dowiedzieliśmy dla stałego ponoszenia standardów w bieżącym roku wprowadzono w firmie odpowiedzialność za kontrolę jakości poziomu szkolenia oraz standardów szkolenia. Obok właścicieli - niezmiennie dbających o poziom szkolenia - do kontroli został oddelegowany Piotr Wandel, były instruktor OSK “KURSANT” (posiadający także uprawnienia egzaminatora).

I oto kilka skróconych uwag i spostrzeżeń pokontrolnych: Instruktor zawsze jest zobowiązany do omówienia - na początku planu - strategii i priorytetów przyszłych zajęć. Poszczególne polecenia wydawane kursantowi powinny być formułowane jasno i precyzyjnie (także z punktu widzenia przyszłego egzaminu). Dla przykładu: “jedziemy drogą główną”, powinno brzmieć: “jedziemy drogą z pierwszeństwem przejazdu”. Wskazano na potrzebę położenia większego nacisku na znajomość zasad obsługi pojazdu. Na każdych zajęciach ok. 5 min. instruktor powinien poświęcać temu zagadnieniu, a kończąc zajęcia każdorazowo powtórzyć tę wiedzę. Ten zabieg metodyczny ma doprowadzić do perfekcyjnego opanowania tej umiejętności. Nadto zalecono skierowanie większej uwagi kursantów na konieczność zapinania pasów bezpieczeństwa. Tu także przez wszystkich pasażerów pojazdu. Taka sytuacja może mieć miejsce także na egzaminie państwowym - wskazywano - a pasażerem może wówczas być kandydat na egzaminatora, czy osoba kontrolująca pracę egzaminowania oraz instruktor prowadzący, który na prośbę kursanta uczestniczy w egzaminie. Kolejne ważne zagadnienia, które należy omawiać w sposób szczególnie staranny to elementy techniki prowadzenia pojazdu. Przykładowo przy hamowaniu zakaz wciskania pierwszego sprzęgła, częste odwracanie uwagi na dźwignię zmiany biegów w trakcie zmiany. Jeszcze jedno interesujące podsumowanie: zbyt długo wspieramy kursantów - powinniśmy szybciej ich usamodzielniać - wskazywano. Czy - więcej używać hamulca ręcznego w trakcie jazd w terenie zabudowanym. I - w trakcie szkolenia więcej zadań związanych z zatrzymaniem na polecenie oraz hamowania awaryjnego; zasad ekojazdy; stałej kontroli obrotomierza, umiejętności pracy sprzęgłem. Te wymienione i wszelkie inne podnoszone podczas szkoleń zagadnienia należy podsumowywać w szerszym zakresie - zalecano. Trener interpersonalny - Tomasz Kręglicki (także instruktor tutejszego ośrodka) poruszył tematy związane z radzeniem sobie ze stresem. Zarówno kursanta, jak i instruktora. Podejmowane tematy: metody poprawy kontaktu z kursantem, ich indywidualizacja; weryfikacja zachowań instruktora; zniechęcenie lub wypalenie zawodowe i ich przyczyny. Obecni dowiedzieli się jak praktycznie udzielać kandydatowi na kierowcę wsparcia. Jak zachować równowagę pomiędzy krytyką a pochwałą. Itd. itp. Te krótkie, acz pełne konkretów wykłady w sposób naturalny wpisały się w priorytety OSK “KURSANT”.

Raz jeszcze redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS serdecznie gratuluje jubileuszu i życzy dalszych sukcesów zawodowych właścicielom Andrzejowi Świsulskiemu i Sławomirowi Gradowi oraz pracownikom ośrodka. Dzięki Waszej codziennej pracy na naszych drogach jest bezpieczniej.